Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12415
Johdon ohjausjärjestelmä yrityskaupan jälkeisen integraation apuna
Tekijä: Grannenfelt, Mona
Otsikko: Johdon ohjausjärjestelmä yrityskaupan jälkeisen integraation apuna
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yrityskaupat; corporate acquisitions; integraatio; integration; ohjausjärjestelmät; control systems
Sivumäärä: 79
Avainsanat: Johdon ohjausjärjestelmä; MCS; kasvu; yrityskaupat; pk-yritys
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tarkoituksena on rakentaa johdon ohjausjärjestelmä (Management control systems, MCS) apuvälineeksi yrityskauppojen jälkeisen integraation hallintaan. Kuinka eri yritysten toiminnot voidaan yhdistää, ottaen huomioon yksittäisten yritysten erilliset menetelmät sekä kasvun tuomat erityispiirteet. Työ rakentuu kokonaisvaltaisen johdon ohjausjärjestelmän viitekehyksen (Malmi&Brown 2008) sekä johdon ohjausjärjestelmän rakentamista kuvaavan mallin (Granlund&Taipaleenmäki) ympärille.

Keskeisin tulos tässä työssä on Malmin ja Brownin kokonaisvaltaisen johdon ohjausjärjestelmän viitekehyksen yhdistäminen Granlundin ja Taipaleenmäen MCS:n rakentamisen elinkaariajatteluun. Näiden mallien keskeisimpien tekijöiden yhdistäminen tuo muutoksien kanssa taistelevalle yritykselle mahdollisuuden rakentaa toimiva ja joustava johdon ohjausjärjestelmä yliajan. Toisaalta on huomioitava, että toiset kokonaisvaltaisen johdon ohjausjärjestelmän osa-alueista vaativat huomattavasti enemmän aikaa kehittyä kuin toiset.

Tutkimus osoittaa, että yrityskauppojen jälkitilanne on haasteellinen yrityksen toiminnalle ja johdolle. Aikaviiveet haltuunotossa johtuvat kulttuurien erilaisuudesta, menetelmien heikkoudesta ja toimintamallien erilaisuudesta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.