Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Kansantaloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2010
Tutkielman numero: 12488
Earned Income Tax Credit (EITC)
Tekijä: Mäkäräinen, Kati
Otsikko: Earned Income Tax Credit (EITC)
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Kansantaloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; kansantalous; national economy; verotus; taxation; sosiaaliturva; social security; Yhdysvallat; United States
Sivumäärä: 72
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12488.pdf pdf  koko: 2 MB (1134390)
Avainsanat: Earned Income Tax Credit; sosiaaliturva; avustusohjelma; työn tarjonnan teoria; eroanalyysi; Difference-in-Difference-analysis
Tiivistelmä:
Tässä työssä tarkastelen Yhdysvalloissa suurimmaksi avustusohjelmaksi noussutta Earned Income Tax Credit (EITC) ohjelmaa ja sen hyötyjä, haittoja ja kannustinvaikutuksia. Työni on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus. Pyrin työssäni selvittämään, mistä avustusohjelmassa on kyse, mitkä ovat sen teoreettiset vaikutukset ja, mitä empiirisissä tutkimuksissa on saatu selville avustusohjelman vaikutuksista. Lopuksi tarkastelen Suomen sosiaaliturvaa ja käyn erillistä keskustelua siitä, voisiko joitain EITC:n ominaisuuksia hyödyntää Suomen sosiaaliturvan kehitystyössä.

Tarkastelun perusteella näyttää siltä, että EITC vaikuttaa työn tarjontaan etenkin ekstensiivisellä marginaalilla. Ohjelma näyttäisi kannustavan etenkin joitain työmarkkinoiden ulkopuolella olevia yksinhuoltajia osallistumaan työn tarjontaan. Negatiivisia kannustinvaikutuksia puolestaan syntyy naimisissa olevien parien toissijaisille tulonsaajille. Lisäksi uuden avustusohjelmien moninaisia vaikutuksia korostavan tutkimuksen mukaan EITC saattaa vaikuttaa eri tavoin pidempään ja lyhyemmän aikaa yksinhuoltajina olleisiin. Moninaisten vaikutusten huomioimiseksi tarvitaan vielä lisätutkimuksia, joissa yksinhuoltajien heterogeenisuus otetaan huomioon tarkkailemalla yksinhuoltajuuden keston vaikutuksia tutkimustuloksiin.

Suomen sosiaaliturvan tarkastelu osoittaa, että Suomessa on edelleen ihmisiä tulo- ja työttömyysloukuissa. Tarkasteltuani sekä EITC –ohjelmaa että Suomen sosiaaliturvaa uskon, että Suomen järjestelmän kehitystyössä voitaisiin hyödyntää EITC:n ominaisuuksia ja ohjelmasta tehtyjä empiirisiä tutkimuksia. Tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi lisäämällä lapsiluvun mukaiset korotukset valtionverotuksen työtulovähennykseen.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.