Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Kansantaloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2010
Tutkielman numero: 12491
Kasinomonopolin purkamisen kansantaloudelliset vaikutukset
Tekijä: Vekkilä, Juha
Otsikko: Kasinomonopolin purkamisen kansantaloudelliset vaikutukset
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Kansantaloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; rahapelit; lottery; markkinat; markets; valvonta; control; muutos; change; monopolit; monopolies; kansantalous; national economy
Sivumäärä: 78
Avainsanat: Kasinomarkkinat; rahapelimarkkinat; monopoli; sääntely; markkinoiden vapautuminen
Tiivistelmä:
Tiivistelmä

Kasinomarkkinat ovat viime vuosina olleet maailmanlaajuisen murroksen alla. Euroopan Unionin alueella monet maat ovat purkaneet rahapelimonopolejaan. Internetistä kohdistuva kilpailu on osaltaan luonut painetta perinteisesti tarkasti säännellyille markkinoille. Suomessa rahapelimarkkinat toimivat edelleen kolmen valtio-omisteisen monopoliyrityksen hallinnassa.

Tämän tutkielman tavoitteena on tarjota lukijalle kuva siitä, millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia kasinomarkkinoiden monopolin avaamisella kilpailulle on. Lisäksi tutkielma pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, mikä on kansantaloudellisesti tehokkain tapa järjestää nämä markkinat. Kasinomarkkinoita koskeva tutkimus on vähäistä, eikä alalla vielä ole tutkimusta kasinomarkkinoiden sääntelyn purkamisen vaikutuksista. Tämä tutkielma tarjoaa kirjallisuuskatsauksen, joka nojaa ennen kaikkea analyyseihin kasinomarkkinoiden hyödyistä ja kustannuksista sekä tähän mennessä ainoaan formaaliin malliin kasinomarkkinoiden optimaalisesta järjestämisestä.

Kasinomarkkinat eroavat useimmista perinteisemmistä palvelualoista niihin liitettyjen negatiivisten ulkoisvaikutusten vuoksi, joista merkittävimpiä ovat ongelmapelaaminen ja siihen läheisesti liittyvä rikollisuus. Nämä ovat myös ne syyt, joilla kasinomarkkinoiden sääntelyä useimmin perustellaan. Sääntelyn koetaan olevan instrumentti kasinomarkkinoiden aiheuttamien kustannusten minimoimiseksi.

Ongelmapelaaminen on päihderiippuvuuteen verrattavissa oleva ongelma ja sen aiheuttamat kustannukset luovat merkittävän yhteiskunnallisen rasituksen. Alan empiiristen hyötykustannusanalyysien perusteella näyttäisi selvältä, että parhaimmassakin tapauksessa kasinomarkkinoiden kansantaloudelliset hyödyt ylittävät vain marginaalisesti niiden aiheuttamat kustannukset. Synkimpien arvioiden mukaan kustannukset ylittävät hyödyt moninkertaisesti.

Negatiivisista nettovaikutuksista huolimatta monopoli ei välttämättä ole tehokkain tapa järjestää kasinomarkkinoita. Useat tutkijat argumentoivat, että monopolin luoma tehottomuus ja hyvinvointitappio vain entisestään lisäävät kasinomarkkinoiden aiheuttamaa yhteiskunnallista rasitusta.

Tutkimuksessa esittelemäni matemaattisen mallin perusteella näyttäisi siltä, että monopoli ja lisenssijärjestelmä olisivat yhteiskunnallisesti potentiaalisimmat tavat järjestää kasinomarkkinat. Malli on kuitenkin vielä tässä vaiheessa varsin yksinkertainen, eikä sen perusteella voida tehdä pitkälle vietyjä johtopäätöksiä. Tarvitsemme kattavampia ja tarkempia malleja kasinomarkkinoiden yhteiskunnallisista vaikutuksista optimaalisen järjestämistavan löytämiseksi.

Avainsanat: Kasinomarkkinat, rahapelimarkkinat, monopoli, sääntely, markkinoiden vapautuminen
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.