Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2011
Tutkielman numero: 12516
Kauppakeskusrakenteen vaikutus hypermarketin vaikutusalueeseen, asiakaskuntaan ja myyntiin
Tekijä: Aspholm, Antti
Otsikko: Kauppakeskusrakenteen vaikutus hypermarketin vaikutusalueeseen, asiakaskuntaan ja myyntiin
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; vähittäiskauppa; retail trade; päivittäistavarat; consumer goods; kauppakeskukset; commercial centres
Sivumäärä: 70
Avainsanat: Kauppakeskus, hypermarket, ankkuriyritys, vähittäiskauppa, päivittäistavarakauppa.
Tiivistelmä:
TAVOITTET, TUTKIMUSKOHDE JA AINEISTO Tutkielmassani pyrin selvittämään, minkälaista etua kauppakeskuksen ankkuriyrityksenä toimiva hypermarket saa kauppakeskusrakenteesta. Tutkielmani keskittyy tarkastelemaan Jyväskylän Keljon K-Citymarkettia, joka laajennustöiden myötä sijaitsee nyt Keljon kauppakeskuksessa. Tutkielmassani olen pyrkinyt selvittämään kauppakeskusrakenteen vaikutuksia hypermarketin asiakaskuntaan, vaikutusalueeseen ja kokonaismyyntiin. Aineistona olen käyttänyt K-Plus Oy:n liikkeenjohdolle tuottamia raportteja, asiakaskyselyä, sekä kauppiaan ja tavaratalojohtajan haastattelua. Tutkielman olen toteuttanut laadullisena tapaustutkimuksena.

KESKEISIMMÄT TULOKSET Kauppakeskusrakenne on kasvattanut hypermarketin myyntiä ja tuonut sille lisää asiakkaita. Kauppakeskus ei kuitenkaan ole merkittävästi kasvattanut hypermarketin maantieteellistä vaikutusaluetta. Kauppakeskuksen kohderyhmällä on myös selvä vaikutus hypermarketin asiakaskunnan rakentumiseen. Tulokset osoittavat kauppakeskusrakenteen tuovan etua myös siinä sijaitsevalle hypermarketille. Kauppiaiden onkin tulosten valossa kannattavaa pyrkiä kehittämään alueidensa tarjonnan monipuolisuutta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.