Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2011
Tutkielman numero: 12535
Tulospalkkaukseen suhtautuminen suomalaisissa yrityksissä - Vertailu henkilöstön ja organisaation näkökulmien välillä
Tekijä: Setälä, Maria
Otsikko: Tulospalkkaukseen suhtautuminen suomalaisissa yrityksissä - Vertailu henkilöstön ja organisaation näkökulmien välillä
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; työ; work; tulos; return; palkka; pay; asenteet; attitudes; henkilöstö; personnel; motivaatio; motivation; agentit; agents
Sivumäärä: 91
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12535.pdf pdf  koko: 484 KB (494608)
Avainsanat: palkitseminen; tulospalkitseminen; henkilöstö; motivaatioteoriat; agenttiteoria
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tulospalkkauksen lisääntyneestä suosiosta huolimatta sen toiminnasta ja hyödyllisyydestä on hyvin ristiriitaisia mielipiteitä. Tulospalkkauksen suuri suosio Suomessa osoittaa selvästi sen, että työnantajapuoli suhtautuu tulospalkkioihin hyvin myönteisesti. Sen sijaan ei ole juurikaan tutkittu, miten henkilöstö suhtautuu tulospalkkiojärjestelmiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä eroja ja yhtenevyyksiä henkilöstön ja organisaation tulospalkkioihin suhtautumisessa on ja mitkä asiat näitä eroja ja yhtäläisyyksiä selittävät. Ennen kuin eroja ja yhtäläisyyksiä voidaan vertailla, tutkitaan miten kumpikin osapuoli tahollaan suhtautuu tulospalkkiojärjestelmiin. Tutkimuksen keskiössä on erityisesti tulospalkkioiden mahdollinen henkilöstöä motivoiva vaikutus sekä muut merkitykset joilla tulospalkkioiden laaja-alaista käyttöönottoa perustellaan. Tutkielmassa pyritään saamaan käsitys myös siitä, onko tulospalkkioiden käyttäminen ylipäätään kannattavaa.

LÄHDEAINEISTO Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena case/field-tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto koostuu neljässä suomalaisessa yrityksessä tehdyistä haastatteluista. Organisaation näkökulman kartoittamiseksi haastateltiin palkitsemisasioista vastaavia tai niiden kanssa läheisesti työskenteleviä henkilöitä. Henkilöstön näkökulmaa edustavat puolestaan henkilöstön haastattelut eri organisaatiotasoilla. Ylin johto on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle siitä syystä, että heidän tulospalkkiojärjestelmät yleensä poikkeavat merkittävästi muun henkilöstön tulospalkkiojärjestelmistä.

TULOKSET Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että organisaation ja henkilöstön näkökulmien välillä on sekä eroja että yhtäläisyyksiä. Merkittävin näkökulmien välinen ero on se, että työnantajapuoli uskoo tulospalkkioiden vahvaan motivointivaikutukseen, vaikka henkilöstö ei koe tulospalkkioita juurikaan motivoiviksi. Tulospalkkioiden sijaan henkilöstöä motivoivat työyhteisö, työ itsessään, haasteet ja tavoitteet. Näkökulmien väliset yhtäläisyydet liittyvät tulospalkkioiden merkityksiin. Molempien osapuolien mielestä tulospalkkioilla oli työntekoa ohjaavaa konkreettista merkitystä, yrityksen arvoista ja tavoitteista kielivää viestintämerkitystä sekä rahan käyttöön liittyvää kulutusmerkitystä. Motivaatiomerkityksen puuttumisesta huolimatta tulospalkkioiden merkitykset voivat perustella niiden olemassaolon kannattavuuden.

AVAINSANAT palkitseminen, tulospalkkaus, henkilöstö, motivaatioteoriat, agenttiteoria
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.