Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2011
Tutkielman numero: 12595
Valtionyhtiöt yhteiskunnallisina toimijoina - Sidosryhmä näkökulma
Tekijä: Nissinen, Tuulia
Otsikko: Valtionyhtiöt yhteiskunnallisina toimijoina - Sidosryhmä näkökulma
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; valtionyritykset; state-owned companies; kumppanuus; partnership; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility
Sivumäärä: 110
Avainsanat: valtionyhtiö; sosiaalinen yritysvastuu; sidosryhmät
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, onko valtion omistuksessa ja valituissa valtionyhtiöissä huomioitu yrityksen sosiaalista vastuullisuutta. Lisäksi tarkastellaan, onko valtionyhtiöiden sosiaalisessa vastuullisuudessa eroja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa. Vastuullisuutta tulkitaan yrityksen raportoinnin avulla.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa on tarkasteltu valtiollisia posti-, lento- ja energiayhtiöitä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa. Tarkasteltavat suomalaiset yhtiöt ovat Itella, Finnair ja Fortum. Ruotsalaisista valtionyhtiöistä tarkastelussa ovat Posten Norden, SAS ja Vattenfall. Norjalaisista valtionyhtiöistä tarkastellaan Norjan Postia ja Statkraftia. Koska Isossa-Britanniassa ei tällä hetkellä ole valtiollisia lento- tai energiayhtiöitä on tarkastelussa mukana vain valtion postiyhtiö Royal Mail. Tutkimuksessa on kerätty aineistoa valtioiden omistuksen vuosikertomuksista ja muista valtion omistukseen liittyvistä raporteista, valtionyhtiöiden vuosikertomuksista sekä erillisistä vastuullisuusraporteista sekä yhtiöiden kotisivuilta. Vuosikertomukset ja erilliset vastuullisuusraportit ovat kaikki vuodelta 2009.

Tulokset

Kaikissa tarkasteltavissa valtionyhtiöissä on huomioitu yrityksen vastuullisuus. Sen sijaan sitä ei ollut huomioitu kaikkien maiden valtion omistuksen vuosikertomuksissa, sillä sosiaalinen vastuullisuus oli huomioitu vain Ruotsin ja Norjan valtioiden vuosikertomuksissa. Kokonaisuudessa vastuullisimpana voidaan pitää Ruotsin valtionyhtiöitä, mutta erot Suomen ja Ison-Britannian yhtiöihin ovat kuitenkin pieniä. Suomen ja Ison-Britannian valtionyhtiöitä voidaan siis myös pitää hyvin vastuullisina. Myös Norjan valtionyhtiöitä voidaan pitää vastuullisina, mutta niiden ero muihin valtionyhtiöihin on suurempi. Valtionyhtiöiden vastuullisuus kuitenkin vaihtelee sidosryhmien välillä, sillä korkeimmillaan vastuullisuus oli työntekijöiden ja ympäristön kohdalla.

Avainsanat

Valtionyhtiö, sosiaalinen yritysvastuu, sidosryhmät
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.