Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2011
Tutkielman numero: 12614
Aallon pyörteissä - Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijan identiteettiä etsimässä
Tekijä: Männistö, Heli
Otsikko: Aallon pyörteissä - Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijan identiteettiä etsimässä
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; Aalto-yliopisto; Aalto University; opiskelijat; students; kauppakorkeakoulut; schools of economics; identiteetti; identity
Sivumäärä: 97
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12614.pdf pdf  koko: 743 KB (760114)
Avainsanat: sosiaalinen identiteetti; akateemiset heimot; Aalto-yliopisto; opiskelija; kauppakorkeakoulu
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Helsingin kauppakorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu fuusioituivat Aalto-yliopistoksi vuoden 2010 alussa. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää sosiaalisen identiteetin näkökulmasta, millaisiin ryhmiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat tuntevat kuuluvansa yliopistofuusion jälkeen, miten he kuvailevat näitä ryhmiä ja mistä ryhmistä he haluavat erottautua. Tarkoitus on kuvata Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijan sosiaalisen identiteetin rakentuminen fuusion jälkeen.

TUTKIMUSMENETELMÄT

Empiriaosuudessa hahmotetaan kauppakorkeakoulun opiskelijan sosiaalista identiteettiä: millaisten ryhmäjäsenyyksien kautta kauppakorkeakoulun opiskelijan sosiaalinen identiteetti rakentuu fuusion jälkeen ja millaisiin ryhmiin hän tuntee kuuluvansa. Empiria koostuu 13 opiskelijan teemahaastattelusta. Haasteltavat ovat rahoituksen ja johtamisen pääaineopiskelijoita sekä poikkitieteellisen, International Design Business Management (IDBM) -aineen pää- ja sivuaineopiskelijoita. Empiriaosuudessa analysoidaan myös kauppakorkeakoulun opiskelijoiden suhtautumista uusiin kanssaopiskelijoihinsa, teknillisen ja taideteollisen korkeakoulun opiskelijoihin, sekä opiskelijoiden suhtautumista ja identifioitumista Aalto-yliopistoon ja Aalto-yliopiston opiskelijoiden, aaltolaisten, ryhmään.

KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena hahmotetaan kauppakorkeakoulun opiskelijan sosiaalisen identiteetin rakentuminen Aalto-yliopistossa. Yliopistokontekstissa kauppakorkeakoululaisen sosiaalinen identiteetti rakentuu pääasiassa jäsenyydestä kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ja oman pääaineopiskelijoiden ryhmään. Kauppakorkeakoulun sisällä nähdään olevan toisistaan eroavia ryhmiä, nk. akateemisia heimoja. Kontekstista riippuen joko jäsenyys kauppakorkeakoulun tai oman pääaineen akateemisessa heimossa nousee kulloinkin keskiöön.

Aalto-yliopiston opiskelijan ja aaltolaisen käsitteet ovat kauppakorkeakoulun opiskelijoille vielä vieraita ja pääaineesta riippumatta opiskelijoiden sosiaalinen identiteetti rakentuu jäsenyydestä muihin kuin aaltolaisten ryhmään. Aalto-yliopiston hyödyt koetaan vielä vähäisiksi ja todellisia aaltolaisia ei vielä koeta olevan olemassa. Kauppakorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa sen sijaan nähdään nk. pro-aaltolaisia sekä opiskelijoita, jotka kokevat aaltolaisuuden pakkona. Kauppakorkeakoulun opiskelijan identiteetti elää edelleen hyvin vahvana kauppakorkeakoulussa vielä yli vuosi yliopistofuusion jälkeen, ja teknillisen ja taideteollisen korkeakoulun opiskelijat nähdään edelleen selkeästi erillisinä ryhminä, jotka eroavat omasta heimosta. Uusia kanssaopiskelijoita kuvataan paljon stereotypioiden kautta, mikä saattaa aiheuttaa tulevaisuudessa hankaluuksia yhteisen aaltolaisen identiteetin muodostumiselle Aalto-yliopistossa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.