Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Kansainvälinen liiketoiminta | 2011
Tutkielman numero: 12628
Restructuring the European post-trading industry - A quest for efficient financial markets
Tekijä: Laininen, Jenni
Otsikko: Restructuring the European post-trading industry - A quest for efficient financial markets
Vuosi: 2011  Kieli: eng
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Kansainvälinen liiketoiminta
Asiasanat: rahoitus; financing; rahoitusmarkkinat; financing markets; Eurooppa; Europe; arviointi; evaluation; kehitys; development; riskienhallinta; risk management; hinnoittelu; pricing
Sivumäärä: 69
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12628.pdf pdf  koko: 2 MB (1144012)
Avainsanat: POST-TRADING, SETTLEMENT, CLEARING, CROSS-BORDER, SINGLE MARKETS
Tiivistelmä:
Abstract

One of the main obstacles of establishing a fully efficient European financial market is the post-trading infrastructure, which creates excess costs and increased risks due to its suboptimal efficiency especially in cross-border trading. A restructuring of the whole post-trading industry can be expected to bring many advantages to the European economy. The solution preferred by this thesis is a regulated monopoly. This model allows for the reaping of economies of scale and scope and a significant decrease in indirect costs. In order to gain the full benefits associated with this solution new regulation on risk control and pricing would be needed.

Yksi merkittävimmistä esteistä tehokkaiden eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden luomiselle on selvitystoiminta, joka aiheuttaa ylimääräisiä kuluja ja suurempia riskejä johtuen etenkin rajat ylittävän selvitystoiminnan tehottomuudesta. Koko selvitystoiminnan uudelleenjärjestämisen voidaan olettaa tuovan monia etuja Euroopan kansantaloudelle. Tämä tutkielma suosittelee selvitystoiminnan järjestämistä säännellyksi monopoliksi. Tämän mallin avulla pystyttäisin hyödyntämään tehokkaasti skaalaetuja ja vähentämään merkittävästi epäsuoria kuluja. Jotta näihin tuloksiin päästäisiin, tulisi luoda uutta riskinhallintaa ja hinnoittelua koskevaa sääntelyä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.