Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2011
Tutkielman numero: 12674
Controllerin rooli organisaation legitimaatiossa
Tekijä: Jaakkola, Matti
Otsikko: Controllerin rooli organisaation legitimaatiossa
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; organisaatio; organization; raportit; reports; muutos; change; projektit; projects
Sivumäärä: 108
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12674.pdf pdf  koko: 558 KB (571128)
Avainsanat: controller; legitimaatio; rooli; vaikuttaminen; raportointi
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen rooli controllereilla on organisaation legitimaatiossa. Tutkimuksessa peilataan controllerien roolikuvauksia eri legitimaation lajeihin ja pyritään havainnollistamaan sitä, millä tavalla controller työllään vaikuttaa legitimaation eri ilmenemismuotoihin legitimaation hankkimisessa ja johtamisessa.

Lähdeaineisto

Tutkimuksen lähdeaineistona käytettiin ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita controllerien roolikuvauksista sekä legitimaatiosta. Empiiristä osiota varten aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta henkilöä elektroniikkateollisuuden yrityksessä. Haastateltavat toimivat organisaatiossa controllereina, taloushallinnossa tai liikkeenjohdossa. Haastateltavat ovat myös päivittäisessä työssään jatkuvasti tekemisissä controllerien kanssa. Tutkimus tehtiin teoriaa havainnollistavana case-tutkimuksena.

Tulokset

Tutkimus osoittaa, että controllerilla on vahva rooli organisaation legitimaatiossa mikäli muu organisaatio hyväksyy controllerin keskeisen roolin organisaatiossa. Vahvimmillaan legitimointirooli on sailloin, kun controller raportointityökaluilla pyrkii organisaation sisäisesti selittämään organisaation toimintaa. Raportointijärjestelmien puutteellisuus havaittiin myös suurimmaksi uhkaksi controllerin legitimointiroolin suhteen. Lisäksi controllerien legitimointirooli korostuu erilaisissa muutosprojekteissa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.