Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 12755
Työhyvinvointi osana yritysvastuuta - Näkemyksiä suomalaiselta elintarvikealalta
Tekijä: Järvinen, Maija
Otsikko: Työhyvinvointi osana yritysvastuuta - Näkemyksiä suomalaiselta elintarvikealalta
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; työ; work; hyvinvointi; welfare; yhteiskunta; society; elintarvikkeet; food stuffs
Sivumäärä: 74
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12755.pdf pdf  koko: 476 KB (486775)
Avainsanat: corporate responsibility; yhteiskuntavastuu; haastattelu; interview; henkilöstö; personnel
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITE: Kuluttajat ja sitä myötä myös yritykset ovat yhä kiinnostuneempia yritysten vastuullisuudesta. Samaan aikaan väestön ikääntyessä ja työn luonteen muuttuessa myös työhyvinvoinnin merkitys eläkeiän pidentämiseksi ja yritysten menestyksen turvaamiseksi kasvaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten elintarvikealan edustajat kokevat työhyvinvoinnin aseman osana yritysvastuuta. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään elintarvikealan edustajien näkemyksiä työhyvinvoinnin vastuiden jakautumisesta yrityksen sisällä.

LÄHDEAINEISTO: Lähdeaineistona käytetään elintarvikealalla työskentelevien työhyvinvointiasiantuntijoiden teemahaastatteluja.

TULOKSET: Työhyvinvointi on selkeä osa yrityksen vastuullisuutta, mutta sitä ei voi erottaa erilliseksi osa-alueeksi muista sosiaalisen vastuun ulottuvuuksista. Vastuullisuuden toiminnan määrittelyssä tulisi kiinnittää erityisesti huomiota yrityksen tahtotilaan ja toiminnan kokonaisuuteen. Olennaisimmassa osassa vastuullisuuden ja työhyvinvoinnin johtamisessa ovat yrityksen linjaukset, jotka mahdollistavat muun muassa laadukkaan esimiestyön, toimivan arjen ja turvalliset työskentelyolosuhteet. Myös esimies ja yksilö itse vaikuttavat merkittävästi työhyvinvointiin, joten yrityksen tärkeäksi tehtäväksi jää työhyvinvoinnin edellytyksien turvaaminen ja kehittäminen.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.