Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Rahoituksen laitos | Rahoitus | 2012
Tutkielman numero: 12765
Implications of corporate cash holdings and financial constraints on companies’ investment decisions
Tekijä: Tikkala, Ilari
Otsikko: Implications of corporate cash holdings and financial constraints on companies’ investment decisions
Vuosi: 2012  Kieli: eng
Laitos: Rahoituksen laitos
Aine: Rahoitus
Asiasanat: rahoitus; financing; yritykset; companies; varallisuus; wealth; investoinnit; investment
Sivumäärä: 71
Avainsanat: yritysten käteisvarat; ylisuuret käteisvarat; yritysostot
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteena on tutkia yrityksiä, joilla on ylisuuret käteisvarannot, ja etenkin näiden yritysten tekemiä investointipäätöksiä. Lisäksi tutkielma pyrkii selvittämään kuinka yritysten investointipäätökset vaikuttavat niiden kannattavuuteen, kun yrityksellä on vaikeuksia saada ulkopuolista rahoitusta toimintaansa.

Lähdeaineistona käytetään Yhdysvaltalaisten yritysten tekemiä yritysostoja vuosilta 1985-2010. Yrityskauppa-aineisto on haettu Securities Data Companyn (SDC) Platinum-tietokannasta, kun taas relevantti tilinpäätösdata on haettu Compustat-tietokannasta.

Tulokset osoittavat, että riippuen ylisuurten käteisvarojen määritelmästä, yritykset, joilla on ylisuuret käteisvarat tekevät enemmän yritysostoja kuin verrokkiyrityksensä. Lisäksi tulokset osoittavat, että yritykset, joilla on ylisuuret käteisvarat, ja joilla on vaikeuksia saada ulkopuolista rahoitusta tekevät yritysostoja, jotka parantavat niiden kannattavuutta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.