Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 12805
Liiketoimintamallit Base of the Pyramid -markkinoilla
Tekijä: Landau, Tiina
Otsikko: Liiketoimintamallit Base of the Pyramid -markkinoilla
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; yrittäjyys; entrepreneurship; liiketalous; business economics; mallit; models; markkinat; markets; köyhyys; poverty
Sivumäärä: 76
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12805.pdf pdf  koko: 688 KB (704503)
Avainsanat: Base of the pyramid; BOP-liiketoiminta; vähävaraiset markkinat; liiketoimintamalli; yritysvastuu; kvalitatiivinen vertaileva analyysi
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia millaisia liiketoimintamalleja esiintyy Base of the Pyramid (BOP) –markkinoilla, tunnistaa yleisiä BOP-liiketoimintamallin tyyppejä sekä analysoida BOP-liiketoiminnan menestykseen tai epäonnistumiseen johtavia tekijöitä.

Tutkimuksessa sovelletaan kvalitatiivista vertailevaa analyysiä kuuden menestyvän ja kahden epäonnistuneen BOP-liiketoimintamallin analysointiin. Tutkimuksen viitekehys perustuu akateemisessa kirjallisuudessa kuvattuihin BOP-liiketoimintamallien ulottuvuuksiin (paikallisuus, saatavuus, asemointi, edullisuus) sekä aineiston perusteella huomioituun poliittiseen ympäristöön, joka vaikuttaa liiketoimintaan.

Tutkimuksessa tunnistetaan neljä mahdollista menestyvän BOP-liiketoimintamallin kategoriaa, jotka voidaan nähdä menestyksen resepteinä vähävaraisille markkinoille pyrkiville yrityksille. Kategoriat nimetään tutkimuksessa paikallisesti toimivaksi, sosiaalista infrastruktuuria hyödyntäväksi, BOP-markkinoille asemoituneeksi ja BOP-markkinoille etabloituneeksi liiketoimintamalliksi.

Tutkimuksen perusteella liiketoiminnan menestyminen BOP-markkinoilla edellyttää aina yhteistyötä ei-perinteisten kumppaneiden, kuten paikallishallinnon tai järjestöjen kanssa sekä julkishallinnon tukea liiketoiminnalle. Tämän lisäksi menestys edellyttää paikallisyhteisön edustajien työllistämistä ja sosiaalisen infrastruktuurin hyödyntämistä. Vaihtoehtoisesti menestys voidaan saavuttaa poistamalla köyhyyslisä eli alentamalla köyhien maksamia hintoja ja lisäksi tuomalla uusi tuote markkinoille tai työllistämällä paikallisyhteisön edustajia.

Tutkimus osoittaa, että liiketoimintamallien sisäiset valinnat eivät yksinään ratkaise onnistumista vähävaraisilla markkinoilla. Liiketoiminta epäonnistuu BOP-markkinoilla, jos sillä ei ole julkishallinnon tukea. Lisäksi liiketoiminta todennäköisesti epäonnistuu, mikäli siinä ei tehdä yhteistyötä ei-perinteisten kumppaneiden kanssa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.