Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2012
Tutkielman numero: 12857
Strategisen vastuullisuuden viestiminen vuosikertomuksessa - Case Metso Oyj
Tekijä: Hämeenniemi, Mikko
Otsikko: Strategisen vastuullisuuden viestiminen vuosikertomuksessa - Case Metso Oyj
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; talouselämä; economic life; koneteollisuus; engineering industry; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; strategia; strategy; johtaminen; management; vuosikertomukset; annual reports
Sivumäärä: 110
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12857.pdf pdf  koko: 2 MB (1516607)
Avainsanat: vuosikertomus; sijoittajaviestintä; vastuullisuus; integroitu vuosikertomus; integroitu raportointi; diskurssi
Tiivistelmä:
Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, mitä tarkoittaa, että yhtiö ei julkaise erillistä vastuullisuusraporttia, vaan integroi vastuullisuuden vuosikertomukseensa. Tutkimuksessa selvitetään, miten vastuullisuuden diskurssi välitetään lukijalle ja millaisia retorisia keinoja kertomuksessa käytetään, mukaan luettuina visualisoinnit.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimuksen aineistona toimii Metso Oyj:n vuoden 2010 vuosikertomus, joka on ensimmäinen yhtiön tuottama yhdistetty vuosikertomus ja vastuullisuusraportti. Vuosikertomusta analysoidaan työkalulla, joka on yhdistelmä kolmesta eri menetelmästä. Fein (2004) menetelmällä tutkitaan vuosikertomuksen sisältöä ilmaisu- ja sisältötasoilla sekä näiden tasojen integraatiota. Basun ja Palazzon (2008) vastuullisuuden tutkimiseen luotua menetelmää hyödynnetään vastuullisuuden tason analysointiin. Kurosen ym. (2005) tutkimuksessaan käyttämästä menetelmästä hyödynnetään kriittistä diskurssianalyysia (Fairclough, 2003) ja osittain systeemis-funktionaalista kielioppia (Halliday, 1978) tekstin ja diskurssin analyysiin. Lisäksi vuosikertomuksen sisältöä vertaillaan vastuullisuusraportoinnin ja integroidun vuosikertomuksen parhaisiin käytäntöihin, strategisen vastuullisuuden arviointityökaluihin ja Metson omiin vuosikertomuksen tavoitteisiin.

Tulokset Vastuullisuus näkyy Metson vuosikertomuksessa vahvasti lähes kaikkialla eikä sille ole esimerkiksi omaa osiotaan kertomuksessa. Vastuullisuus on integroitu pääasiassa muuhun vuosikertomuksen sisältöön, mutta myös puutteita on havaittavissa. Vuosikertomuksen perusteella vastuullisuus on osa yhtiön strategiaa, joskaan ei täysin olennainen osa sitä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.