Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 12860
Suomalaisen terveysteknologian merkittävien innovaatioyritysten pitkän aikavälin menestystekijät
Tekijä: Vilkman, Lari
Otsikko: Suomalaisen terveysteknologian merkittävien innovaatioyritysten pitkän aikavälin menestystekijät
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; innovaatiot; innovations; terveys; health; teknologia; technology; sairaalatekniikka; medical equipment; terveystalous; health economics
Sivumäärä: 99
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12860.pdf pdf  koko: 479 KB (489499)
Avainsanat: innovaatio; innovaatiotoiminta; kansainvälistyminen; menestystekijä; omistajuus; pitkä aikaväli; terveysteknologia; t&k-toiminta
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoite

Innovaatiotoimintaan liittyvää akateemista tutkimustietoa on runsaasti saatavilla, mutta suomalaisen terveysteknologian alan innovaatiotoiminnan lisätutkimukselle on selvästikin tarvetta. Näin ollen tutkielman aihe on sekä mielenkiintoinen että haastava. Innovaatioiden merkitys korostuu liiketoiminnan menestyksen näkökulmasta korkean teknologian aloilla. Suomalaisten terveysteknologian alalla toimivien yritysten pitkän aikavälin menestys selittyy suurelta osin laadukkaan ja pitkäjänteisen innovaatio- ja t&ktoiminnan tuloksena. Tutkimuksen tavoite on löytää ja määrittää kohdeyritysten pitkän aikavälin toimintaa analysoimalla keskeisiä menestystekijöitä innovaatio- ja t&k-toiminnan, kansainvälistymisen ja omistajuuden näkökulmista. Näiden kolmen tarkastelunäkökulman avulla pyrin selvittämään pitkän aikavälin menestyksen taustalla vaikuttavia tekijöitä.

Aineisto ja tutkimusmenetelmät

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena tutkimushaastatteluita hyödyntäen. Tutkimuksen aineisto pohjautuu vahvasti kohdeyritysten asiantuntijoiden haastatteluihin. Tutkimushaastatteluilla kerättyä aineistoa täydennettiin terveysteknologian alaa, innovaatiotoimintaa ja omistajuutta käsittelevällä kirjallisella aineistolla. Myös kohdeyritysten historiikit ja lukuisat terveysteknologian alaa käsittelevät raportit muodostavat keskeisen osan tutkimusaineistoa.

Tutkimuksen tulokset

Terveysteknologian alan kansainvälisellä kilpailukentällä menestyminen asettaa suomalaisyrityksille tuntuvia haasteita. Menestyksen ydin on pitkällä aikavälillä ollut innovaatiolähtöiset laadukkaat tuotteet. Markkinoilla menestyäkseen yritysten on kyettävä luomaan tehokas myynti- ja markkinointikoneisto. Tämän seurauksena kansainvälisen verkostoitumisen merkitys on korostunut huomattavasti. Terveysteknologian markkinoiden tulevaisuudennäkymät ovat valoisat, mutta haastavasta kilpailusta johtuen menestys alan markkinoilla ei ole itsestäänselvyys. Menestyäkseen suomalaisten terveysteknologiayritysten on jatkossakin onnistuttava innovaatio- ja t&k-toimintaan, kansainvälistymiseen ja omistajuuteen liittyvissä ratkaisuissaan. Liiketoiminnan kaikkien osa-alueiden toimiva yhteensovittaminen on menestyksen kulmakivi ja tulevaisuuden kasvun mahdollistava menestystekijä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.