Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 12867
Narratives about Finnish Web Sites What do a group of executives moving to Finland grasp online?
Tekijä: Jahangiri, Mahmoud
Otsikko: Narratives about Finnish Web Sites What do a group of executives moving to Finland grasp online?
Vuosi: 2012  Kieli: eng
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; kulttuuri; culture; elämäntapa; way of life; tieto; knowledge; Suomi; Finland; tietämyksenhallinta; knowledge management; yritysviestintä; business communication
Sivumäärä: 48
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12867.pdf pdf  koko: 376 KB (384975)
Avainsanat: Cross Cultural Communication, Management, Integration, Perception, Impression, Translation; Kulttuuri, viestintä, johtajuus, integraatio, kääntäminen
Tiivistelmä:
Narratives about Finnish Web Sites! What do a group of executives moving to Finland grasp online?

Research Objectives

The research objectives and the goal of this study was to better understand what a group of Executives moving to Finland from various cultural backgrounds are able to grasp from the 12 companies operating in Finland mainly based on their online presence.

Methodology

The methodology chose for this study is a form of Empirical research known as Narrative approach. It fits this study due to the fact that it focuses on understanding and analyzing what an individual feels, understands and shares. The study material was chosen accordingly.

Research Findings

The major finding was that in general the companies within the study do not have English sites tailored to fit the needs of a person with international backgrounds and no Finnish knowledge.

Tarinoita Suomalaisista nettisivuista! Minkälaista informaatiota joukko johtajia, jotka ovat muuttamassa suomeen saavat netin kautta.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on paremmin ymmärtää mitä 10 johtajaa, joita on palkattu ulkomailta suomeen ymmärtävät suomalaisten palvelutarjoajien tarjoamasta perustuen näiden yritysten englanninkielisiin sivuihin.

T utkimusmetodi

Tähän tutkimukseen soveltui laadullisen empiirisen tutkimusmetodin ala narratiivinen lähestymistapa. Se sopii parhaiten valitsemaani aiheeseen, sillä se antaa puitteet ymmärtää tapahtuma ihmisten kokemusten kautta. Tutkimusaineisto on kerätty vastaamaan metodia.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksessa selvisi, että valitsema yritysjoukko ei pystynyt kommunikoimaan haastateltavillemme englanninkielellä mitä he ovat tarjoamassa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.