Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 12887
Työhyvinvointiohjelmien vaikutus yrityksen poissaoloihin
Tekijä: Saantola, Sari
Otsikko: Työhyvinvointiohjelmien vaikutus yrityksen poissaoloihin
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; työ; work; hyvinvointi; welfare; poissaolot; absenteeism; työkyky; working capacity; työterveys; occupational health; terveystalous; health economics
Sivumäärä: 78
Avainsanat: Sairauspoissaolot, työhyvinvointiohjelmat, työkyky, työkykyjohtaminen, työkyvyttömyys, työterveys.
Tiivistelmä:
TAVOITTEET Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää onko suomalaisissa yrityksissä olemassa työhyvinvointiohjelmia ja mikäli niitä on käytössä, niin minkälaisia ne ovat toiminnoiltaan ja laajuudeltaan. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, mikä on työhyvinvointiohjelmien vaikutus yrityksen sairauspoissaoloihin ja voidaanko niitä hallita työhyvinvointiohjelmien avulla. Teoriaosuuden tarkoituksena on rakentaa viitekehys työhyvinvointiin ja työkykyyn.

LÄHDEAINEISTO Lähdeaineistona käytetään palvelualalla työskentelevien henkilöstöhallinnon ja esimiesten sekä työterveyslääkärien teemahaastatteluja.

TULOKSET Tutkimus selvensi työhyvinvoinnin tärkeyttä yrityksissä ja työhyvinvointiohjelmien käyttöä poissaolojen hallinnassa. Lisäksi se toi näkökulmaa työhyvinvointiohjelmiin, jotka eivät ole välttämättä erikseen nimettyjä ja kokonaisvaltaisia ohjelmia, vaan käytännön toimenpiteet voivat olla omilla osa-alueillaan toimivia pienempiä kokonaisuuksia. Onnistuessaan työhyvinvointiohjelmat ja –toimenpiteet voivat vaikuttaa positiivisesti työntekijän hyvinvointiin, kunnossa pysymiseen ja jaksamiseen terveenä eläkkeelle asti. Vastaavasti yritys voi saada parempaa tulosta, paremmin jaksavia työntekijöitä ja vähemmän poissaoloja.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.