Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2012
Tutkielman numero: 12906
Avainresurssi vai henkilöstökulu: Kategorisointi ja työelämän eriarvoisuuden ilmeneminen suomalaisyritysten henkilöstökertomuksissa
Tekijä: Lappalainen, Seija
Otsikko: Avainresurssi vai henkilöstökulu: Kategorisointi ja työelämän eriarvoisuuden ilmeneminen suomalaisyritysten henkilöstökertomuksissa
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; talouselämä; economic life; henkilöstöhallinto; personnel management; henkilöstö; personnel; identiteetti; identity; tasa-arvo; equality
Sivumäärä: 86
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12906.pdf pdf  koko: 584 KB (597626)
Avainsanat: henkilöstökertomus; yritysviestintä; työelämätutkimus; eriarvoisuus; kriittinen diskurssianalyysi; kategorisointi; identiteetti; ideologia
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavalla henkilöstön jäseniä kategorisoidaan, minkälaisia identiteettejä heille kategorioinnin kautta rakentuu ja miten työelämän sosiaalinen eriarvoisuus ilmenee suomalaisyritysten henkilöstökertomuksissa.

Tutkimusaineisto ja –menetelmät Tutkimusaineistoni koostuu kymmenen suuren suomalaisyrityksen henkilöstökertomuksista. Henkilöstökertomukset ovat yleensä osa yritysten vuosiraportointia, esimerkiksi vuosi- ja yritysvastuukertomuksia. Tutkimuksen metodologisena lähestymistapana on kriittinen diskurssianalyysi. Analysoin aineistoa tarkemmin Harvey Sacksin jäsenkategoria-analyysin kautta. Selvitän kategorisoinnin ja Kenneth Burken identifikaatioteorian kautta, minkälaisia työ- ja sosiaalisia identiteettejä ja niiden kautta mahdollisia toimintatapoja henkilöstön jäsenille rakentuu.

Tulokset Eriarvoisuus rakentuu teksteissä erityisesti kategorisointiin liittyvän identifikaation ja erottautumisen kautta. Rakennettaessa henkilöstön jäsenistä toisistaan erottuvia kategorioita, rakennetaan näiden kategorioiden välille kategoriapiirteiden kautta myös eriarvoisia valtasuhteita. Keskeinen tulos on myös ristiriitaisuuden esiintyminen aineiston teksteissä. Teksteissä samoja nimityksiä liitetään eri kategorioille, jolloin kategorian jäsenten identifioituminen muodostuu epäselväksi ja ristiriitaiseksi. Myös me-ryhmän rakentaminen toimii aineistossa usein eriarvoistavana me-ryhmän lukiessa mukaansa muista henkilöstön jäsenistä eroavan ryhmän. Henkilöstön kategorisointi heijastaa tunnistettavasti uusliberalistista ideologiaa ja siihen liittyviä valtasuhteita.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.