Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2012
Tutkielman numero: 12908
Sosiaali- ja terveyspalveluiden arvonlisäverotus
Tekijä: Nikkanen, Pirjo
Otsikko: Sosiaali- ja terveyspalveluiden arvonlisäverotus
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; sosiaalipolitiikka; social policy; sosiaalitoimi; social services; terveydenhuolto; health services; palvelut; service; arvonlisävero; value added tax; verotus; taxation; terveystalous; health economics
Sivumäärä: 75
Avainsanat: Sosiaalipalvelut; Terveyspalvelut; Sairaanhoito; Arvonlisäverotus
Tiivistelmä:
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ARVONLISÄVEROTUS

TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkielman tavoitteena on luoda yleisesitys sosiaali- ja terveyspalveluiden arvonlisäverotuksesta sekä selvittää onko sosiaali- ja terveyspalveluiden arvonlisäverotus selkeä, yksinkertainen ja neutraali kuten arvonlisäverotuksessa on periaatteena.

LÄHDEAINEISTO JA TUTKIMUSTAPA

Arvonlisäverolain pääsäännön mukaan arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Liiketoiminnan käsitettä tulkitaan laajasti. Arvonlisäverojärjestelmässä on laaja veropohja ja laaja vähennysoikeus. Poikkeukset on lueteltu laissa ja listaa luetaan tiukasti. Poikkeuksia ovat esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaalihuoltoon liittyvien tavaroiden ja palvelujen luovutukset.

Keskeinen haaste sosiaali- ja terveyspalveluiden arvonlisäverotuksessa on lukuisat viittaukset muuhun sosiaali- ja terveyslainsäädäntöön sekä se, että elämme nyt täysin toisenlaisessa liiketoimintaympäristössä kun lain valmisteluaikaan.

Pääasiallisena lähteenä tutkielmassa käytettiin Hallituksen esityksiä, Verohallinnon ohjeita sekä oikeustapauksia.

AVAINSANAT

Sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, sairaanhoito, arvonlisäverotus
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.