Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2012
Tutkielman numero: 12962
Taantuman vaikutus tulevaisuudennäkymien raportoinnin laatuun osavuosikatsauksissa
Tekijä: Koponen, Tuula
Otsikko: Taantuman vaikutus tulevaisuudennäkymien raportoinnin laatuun osavuosikatsauksissa
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; raportit; reports; yritysviestintä; business communication; taantuma; recession; ennusteet; forecasts; tulevaisuus; future
Sivumäärä: 81
Avainsanat: tulevaisuudennäkymät; taantuma; laatu; indeksi; Fiva
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, vaikuttiko Suomessa heinäkuussa 2008 alkanut taantuma pörssiyhtiöiden tulevaisuudennäkymien raportoinnin laatuun ja tutkia mahdollista muutosta selittäviä tekijöitä.

Tutkimusaineisto ja sen käsittely

Tutkimusaineisto koostui Helsingin Pörssissä listattujen yhtiöiden osavuosikatsauksissa (n=492) Q1-Q2/2008 ja Q1-Q2/2009 esittämistä tulevaisuudennäkymistä. Tutkimusaineisto kerättiin Thomson One Banker tietokannasta ja yhtiöiden osavuosikatsauksista. Tulevaisuudennäkymistä muodostettiin TN-indeksi, joka kuvaa kuinka hyvin yhtiö noudattaa Fivan standardin 5.2b Liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajan tiedonantovelvollisuus luvussa 5.7 Tulevaisuudennäkymät antamia suosituksia ja soveltamisohjeita. TN-indeksin muutosta 2008–2009 analysoitiin selittävien muuttujien avulla.

Tulokset

Tutkimuksen mukaan taantuma heikensi vain hieman tulevaisuudennäkymien raportoinnin laatua kahdella ensimmäisellä kvartaalilla 2008–2009, jolloin TN-indeksi laski 3 %. Tutkimuksen tulokset ovat vain suuntaa antavia, koska mitatut muutokset tulevaisuudennäkymien laadussa olivat hyvin pieniä eivätkä ne olleet t-testin ja korrelaatioanalyysin mukaan tilastollisesti merkitseviä. Regressioanalyysin mukaan TN-indeksin muutosta eivät selittäneet yrityksen koko, toimiala, velkaisuus, voitollisuus tai suhde toimialan yleiseen kehitykseen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.