Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | International Business Communication | 2012
Tutkielman numero: 13063
Employer image - Creating competitive advantage in human capital markets
Tekijä: Makkonen, Aino
Otsikko: Employer image - Creating competitive advantage in human capital markets
Vuosi: 2012  Kieli: eng
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: International Business Communication
Asiasanat: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; kansainvälinen; international; yritykset; companies; imago; image; brandit; brands; identiteetti; identity; asiantuntijat; specialists; tietotyö; knowledge work; henkinen pääoma; intellectual capital
Sivumäärä: 99
Avainsanat: employer image, employer branding, corporate identity, corporate image, knowledge workers, expert organizations, työnantajaimago, työnantajamielikuva, yritysidentiteetti, yritysimago, asiantuntijuus, asiantuntijaorganisaatiot
Tiivistelmä:
Employer image - Creating competitive advantage in human capital markets
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.