Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2013
Tutkielman numero: 13139
Kuka vastaa? Metonyyminen tekijyys irtisanomisuutisoinnissa
Tekijä: Koliseva, Kiia
Otsikko: Kuka vastaa? Metonyyminen tekijyys irtisanomisuutisoinnissa
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; talouselämä; economic life; media; media; journalismi; journalism; uutiset; news reporting; diskurssianalyysi; discourse analysis
Sivumäärä: 83
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13139.pdf pdf  koko: 720 KB (737235)
Avainsanat: metonymia; metafora; kriittinen diskurssianalyysi; yhteiskuntavastuu; irtisanomiset; media
Tiivistelmä:
Tavoitteet ? Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaiseksi kokonaisuudeksi yritys ?hahmottuu irtisanomisia koskevissa tiedote- ja sanomalehtiteksteissä ja ?millaisiin toimijoihin tai kategorioihin yrityksen nimellä ja siihen viittaavilla ?sanoilla viitataan. Viittaussuhteita tutkitaan erityisesti metonymian käsitteen ?avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, onko tiedote- ja ?sanomalehtitekstien välillä eroja metonymioiden käytössä. ?

Tutkimusaineisto ja -menetelmät ? Tutkimusaineisto koostuu matkapuhelinalan sopimusvalmistajan Perloksen ?pörssitiedotteesta sekä siihen liittyvistä Helsingin Sanomien ja ?Kauppalehden lehtiartikkeleista vuodelta 2007. Tutkimuksen teoreettisena ?viitekehyksenä on kriittinen diskurssianalyysi, ja sitä avataan Faircloughin ??(1989 ja 1997) esittämän viestintätilanteen kriittisen analyysin viitekehyksen ?kautta. Tekstitason analyysiin käytetään metonymia-analyysia, jonka avulla ?etsitään erilaisia käyttötapoja puheelle "yrityksestä". ?

Tulokset ? Metonymiat ovat hyvin yleisiä kielenkäyttötapoja puheessa organisaatioista. ?Metonymioilla voidaan irtisanomisuutisoinnissa usein hämärtää toimijaa, ?koska sitä ei ilmaista suoraan. Myös päätöksen takana oleva vastuutaho jää ?epäselväksi. Tutkimuksen aineistosta löytyi neljäntyyppisiä metonymioita: ?organisaatio jäsenestä, organisaatio tapahtumana, organisaatio ?laskennallisena kokonaisuutena ja organisaatio paikkana. Metonymiat ?muodostavat myös monimerkityksisiä kokonaisuuksia toistensa sekä ?metaforisten ilmausten kanssa. ?
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.