Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Tieto- ja palvelutalouden laitos | Tietojärjestelmätiede | 2013
Tutkielman numero: 13195
Successful management of ERP implementations: A case study
Tekijä: Korhonen, Otto
Otsikko: Successful management of ERP implementations: A case study
Vuosi: 2013  Kieli: eng
Laitos: Tieto- ja palvelutalouden laitos
Aine: Tietojärjestelmätiede
Asiasanat: tietojärjestelmät; information systems; tietotalous; knowledge economy; ohjausjärjestelmät; control systems; muutos; change; johtaminen; management; menestyminen; success; riskienhallinta; risk management
Sivumäärä: 72
Avainsanat: Muutosjohtaminen, toiminnanohjausjärjestelmät, käyttöönotto, onnistumistekijät, ERP
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkielman tavoitteena on kartoittaa toiminnanohjausjärjestelmien onnistuneeseen käyttöönottoon vaaditut tekijät ja niiden väliset suhteet. Aihetta tarkastellaan käyttöönottavan organisaation johdon näkökulmasta. Tutkielma luo yleiskatsauksen toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoon, aiheeseen liittyvään tutkimukseen ja yleisimpiin ongelmiin. Kirjallisuuden ja haastatteluiden pohjalta tutkielma esittää geneerisen ja helposti lähestyttävän käyttöönoton johtamisen mallin.

Kirjallisuuskatsatus ja metodologia

Yleiskuva ja toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoihin liittyvät teoriat koottiin tieteellisestä kirjallisuudesta. Empiirinen data kerättiin osittainstrukturoiduilla haastatteluilla case-yrityksestä, jolla on menneitä ja meneillään olevia toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoprojekteja. Haastattelut kartoittavat, miten yrityksen edelliset projektit olivat onnistuneet ja minkälaisia johtamisstrategioita niissä käytettiin, miten käynnissäolevaa projektia aiotaan johtaa, ja missä tietojärjestelmäjohtamisen ja muutosjohtamisen osa-alueissa yrityksellä olisi parannettavaa. Yrityksen ja työntekijöiden identiteetti pidettiin salaisena luottamuksellisuuteen liittyvistä syistä.

Tulokset ja päätelmät

Tutkielma luo yleismallin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon vaikuttavista tekijöistä ja niiden keskinäisistä vaikutussuhteista. Keskeisimmät tunnistetut tekijät ovat käyttäjien hyväksyntä, koulutus, prosessien tehokkuus, datan laatu ja viestintä. Näitä onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä tulisi hallinta relevanteilla strategioilla. Tutkielma paljasti myös, että caseyrityksen tietojärjestelmä- ja muutosjohtamista tulee parantaa, jotta tuleva toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto onnistuisi hyvin.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.