Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13205
Hyvää työtä - Työnantajabrändi: ominaisuudet ja merkitys työntekijöille
Tekijä: Niskanen, Antti
Otsikko: Hyvää työtä - Työnantajabrändi: ominaisuudet ja merkitys työntekijöille
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; työ; work; yritykset; companies; brandit; brands; henkilöstö; personnel; työntekijät; workers
Sivumäärä: 58
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13205.pdf pdf  koko: 718 KB (734395)
Avainsanat: työnantajabrändi; työnantaja; työ; työntekijä; teemahaastattelu; narratiivinen analyysi
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet Tässä tutkimuksessa käsittelen työnantajabrändiä työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä työnantajabrändin määritelmästä ja sen ominaisuuksista sekä niiden merkityksestä niin mahdollisille työnhakijoille kuin nykyisille työntekijöille.

Tutkimusmenetelmät Tutkimuksen tavoitteena on kuulla työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia. Haastattelin yhteensä kahdeksaa potentiaalista ja nykyistä työntekijää puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Haastatteluiden myötä kertyneen aineiston analysoin narratiivisen analyysin kautta ja muodostin kaksi tarinaa, jotka havainnollistavat eri asemassa olevien työntekijöiden ajatuksia.

Keskeiset tutkimustulokset Työnantajabrändi koostuu eri ominaisuuksista, joiden painoarvo ja merkitys riippuvat työntekijän tilanteesta. Huomattavan tärkeinä tekijöinä ovat työn tuomat kehitysmahdollisuudet sekä työpaikalla viihtyminen. Työn sisällön osalta tärkeää on haastavuus ja työnantajan suhteen merkitystä on yrityksen maineella sekä toimialalla.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.