Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13243
SME bank financing and financial constraints from Finnish bank perspective
Tekijä: Kokkonen, Jukka-Pekka
Otsikko: SME bank financing and financial constraints from Finnish bank perspective
Vuosi: 2013  Kieli: eng
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen
Asiasanat: pk-yritykset; smes; rahoitus; financing; pankit; banks; päätöksenteko; decision making; luotto; credit; Suomi; Finland
Sivumäärä: 66
Avainsanat: SMEs; pk-yritykset; bank financing; pankkirahoitus; asymmetric information; asymmetrinen informaatio; adverse selection; haitallinen valikointi; moral hazard; moraalikato; financial constraints; rahoitusrajoitteet; credit process; luottopäätösprosessi; lending technologies; lainaustekniikat
Tiivistelmä:
Pk-yritysrahoitus on yhä tärkeä tutkimuskohde, sillä pk-yrityksillä on vieläkin vaikeuksia löytää rahoitusta. Tärkein rahoituksen lähde pk-yrityksille on pankit, joten pk-yritysten pankkirahoitusta tulisi tutkia tarkemmin. Empiiristä tutkimusta pankkien luottopäätöksistä ja prosesseista on hyvin vähän, vaikka kirjallisuutta rahoitusmarkkinoiden epätehokkuuksista ja rajoitteista on paljon. Tämä tutkielma tarkastelee pk-yritysten pankkirahoitusta ja rahoitusrajoitteita suomalaisen pankin näkökulmasta. Tutkimusongelma on: Mitkä ovat syyt luottopäätösprosessien rajoituksiin suomalaisissa pankeissa. Tutkielman tavoite on kuvata yleinen luottopäätösprosessi Suomessa ja antaa yrittäjille näkemys pankkirahoitukseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkielma vastaa tähän haastattelemalla pankin asiakasvastuuhenkilöitä kyselyllä. Yrityksen investointimallin avulla esitellään rahoitusmarkkinoiden epätehokkuuksia ja rahoitusrajoitusten syntymistä. Lisäksi, asymmetrinen informaatio, joka aiheuttaa haitallista valintaa sekä moraalista riskiä, selitetään kirjallisuuskatsauksessa. Tutkielman tulos on yksityiskohtainen kuvaus luotonmyöntöprosessin vaiheista sekä esittely eri informaatiosta, jota pankki tarvitsee yritykseltä luotonmyöntöprosessin tueksi. Lisäksi, hyödyt ja haitat erilaisten lainaustekniikoiden osalta on esitetty.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.