Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 13255
Raha- ja ei-rahamääräiset mittarit - lyhytnäköisen osaoptimoinnin haaste
Tekijä: Matilainen, Tuomas
Otsikko: Raha- ja ei-rahamääräiset mittarit - lyhytnäköisen osaoptimoinnin haaste
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; arviointi; evaluation; mittarit; ratings; optimointi; optimization
Sivumäärä: 114
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13255.pdf pdf  koko: 2 MB (1801618)
Avainsanat: rahamääräiset mittarit, ei-rahamääräiset mittarit, suorituksenmittaus, aikajänne, lyhytnäköisyys, pitkänajan arvo, osaoptimointi
Tiivistelmä:
Tässä laadullisessa case-tutkimuksessa tarkastellaan raha- ja ei-rahamääräisiä mittareita sekä niiden käyttöä kansainväliseen konserniin ja ketjuun kuuluvassa suomalaisessa tytäryhtiössä. Keskiössä ovat näihin mittareihin vaikuttava aikajänne ja toisaalta myös mittareiden vaikutus aikajänteeseen, jolla yrityksessä toimitaan. Huomiota kiinnitetään erityisesti ei-rahamääräisten mittareiden väitettyyn strategiseen, pitkänajan arvoa luovaan merkitykseen.

Tutkimuksessa osoitetaan, että viime vuosikymmeninä muodikkaiksi nousseet ajatukset ei-rahamääräisten mittareiden pitkänajan arvoa luovista, strategisista merkityksistä ja toisaalta rahamääräisiin mittareihin liitetyt lyhytnäköisyysseuraukset eivät pidäkään aina paikkaansa. Ei-rahamääräiset mittarit voivat olla lyhytnäköisen osaoptimoinnin kohteina ja sitä aiheuttavina siinä missä rahamääräisetkin mittarit, ja rahamääräiset mittarit voivat puolestaan luoda pitkänajan arvoa siinä missä ei-rahamääräisetkin mittarit. Tässä mielessä tutkimus on samoilla linjoilla joidenkin aikaisempienkin tutkimusten kanssa, mutta päähuomio ei ole niinkään mittareiden käyttötyylissä vaan enemmänkin aikajänteen ilmenemisessä mittareissa ja aikajänteen syissä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.