Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13264
Communication of strategy at the point of merger - Content analysis of live-event: Oracle + Sun: Transforming the industry
Tekijä: Nousiainen, Ilkka
Otsikko: Communication of strategy at the point of merger - Content analysis of live-event: Oracle + Sun: Transforming the industry
Vuosi: 2013  Kieli: eng
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: viestintä; communication; strategia; strategy; fuusiot; mergers; yrityskaupat; corporate acquisitions
Sivumäärä: 45
Avainsanat: kommunikaatio, fuusio, yritysosto, strategia
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimus tavoittelee ymmärtämään strategian kommunikoinnin kolmansille osapuolille, sijoittajat, osakkeenomistajat, kumppanit ja media. Tutkimus tavoittelee ymmärtämään kuinka strategia kommunikointiin, kun Oracle osti Sun Microsystemsin. Oliko kommunikointi linjassa eri organisaatioiden välillä? Oliko kommunikointi uskottavaa sijoittajien ja osakkeenomistajien näkökulmasta? Kuinka kommunikointi oli rakennettu julkistustapahtumaa varten.

Yhteenveto Fuusioista on olemassa paljon akateemista tutkimusta, mutta strategian kommunikointi yritysoston jälkeen on jäänyt vähälle huomiolle. Tämän lisäksi yritysostoihin keskittyneissä tutkimuksissa tavoitteen on ollut tutkia itse yritysostoa ja sen kannattavuutta, mutta minun tavoitteeni on ymmärtää miten strategia kommunikoitiin ja oliko se yhteneväistä ostajan ja ostetun yrityksen näkökulmista. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä empiiriseen tutkimuksen valittiin, koska tavoitteena oli ymmärtää miten strategia kommunikointiin yksittäisessä tilaisuudessa ja oliko strategian kommunikointi tyyli koherenttia ja yhteneväistä läpi tilaisuuden. Web castit antoivat minulle mahdollisuuden uudelleen katsoa esityksiä ja analysoida reaktioita esimerkiksi, kun yleisöllä oli tilaisuus esittää kysymyksiä.

Tutkimuksen tulokset Kommunikointi julkistustilaisuudessa oli pääosin yhteneväistä ja se oli hyvin suunniteltu. Tilaisuus oli myös rakennettu yritysoston motiivin päälle. Pääkohderyhmä kommunikoinnille oli sijoittajat ja asiakkaat. Tämä on ymmärrettävää, koska asiakkaat tuovat arvon osakkeenomistajille. Strategian kommunikointi oli rakennettu kahden pääteeman ympärille 1) asiakasarvo ja 2) synergia. Teemat on perusteltuja, koska tilaisuus oli ensimmäinen sen jälkeen, kun EU hyväksyi yrityskaupan. Yksilötason kommunikointi vaikuttaa koko tilaisuuden kommunikointiin. Tilaisuuden analysoinnissa huomattiin, että esiintyjien viesti olivat selkeitä ja synergia puhujien välillä oli merkittävä. Analyysin pohjalta voidaan todeta, että puhujat pitivät oman roolinsa ja välittivät strategian kommunikoinnin, kuten oli ennalta sovittu.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.