Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Kaupan strateginen johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13309
Markkinoinnin keinot vastata vapaa-ajan aikuiskoulutustarpeisiin. Case: Espoon työväenopisto.
Tekijä: Borger, Nina
Otsikko: Markkinoinnin keinot vastata vapaa-ajan aikuiskoulutustarpeisiin. Case: Espoon työväenopisto.
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Kaupan strateginen johtaminen
Asiasanat: markkinointi; marketing; vapaa-aika; leisure; aikuiskoulutus; adult education
Sivumäärä: 146
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13309.pdf pdf  koko: 3 MB (2454091)
Avainsanat: Aikuiskoulutus, kansalaisopisto, koulutuksen esteet, koulutuksen markkinointi, tarveteoria, työväenopisto, vapaa sivistystyö.
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteena oli selvittää, minkälaisia tarpeita espoolaisilla kuluttajilla on, jotka voisivat johtaa aikuiskoulutuspalveluiden käyttämiseen vapaa-ajalla ja miten palveluntarjoaja voi markkinointikeinoillaan vastata tarpeisiin ja poistaa esteitä palveluiden käytöltä.

Tutkimusmenetelmänä oli kvantitatiivinen kyselytutkimus ja tiedonkeruumenetelmänä verkkokysely. Kysely lähetettiin 4044 vastaanottajalle. Vastaukset käsiteltiin käyttäen pääasiassa faktorianalyysiä ja ristiintaulukointia. ANOVA ja Chi-Square toimivat tilastollisen testauksen apuvälineinä.

Kyselyyn saatiin 311 vastausta. Vastausprosentiksi muodostui 7,7 %. Aikuiskoulutuspalveluiden käyttöön johtavista tarpeista painottuivat eniten sosiaaliset tekijät; halutaan siis ennen kaikkea tutustua uusiin ihmisiin ja tavata tuttuja. Toisena painottuivat hyvinvointitekijät ja vähiten tiedolliset ja taidolliset tekijät.

Tutkimuksessa selvitettiin myös vastaajien kiinnostuksen kohteita koulutusaineittain ja toiveita koulutuksen ajankohtaan, kestoon ja paikkaan liittyen. Koulutuspalveluiden käyttämisen suurimpana esteenä koettiin kiinnostavan koulutuksen puuttuminen.

Koulutustarjonnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon kuluttajien tarpeet ja palveluntarjoajan omat toiminnan tavoitteet yhteiskunnallisen markkinoinnin mukaisesti.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.