Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2013
Tutkielman numero: 13328
Strategian kuvaukset ja lupaukset suurten suomalaisten pörssiyritysten sidosryhmäviestinnässä
Tekijä: Myllymaa, Timo
Otsikko: Strategian kuvaukset ja lupaukset suurten suomalaisten pörssiyritysten sidosryhmäviestinnässä
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; yritysviestintä; business communication; strategia; strategy; osaaminen; competence; suhdemarkkinointi; relationship marketing; sijoittajat; investors
Sivumäärä: 74
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13328.pdf pdf  koko: 637 KB (652026)
Avainsanat: strategia; viestintä; ydinosaaminen; asemointi; sijoittaja; sidosryhmä
Tiivistelmä:
Tutkielmassani tarkastelen sitä minkälaisia lupauksia suuret suomalaiset pörssilistatut yritykset antavat kertoessaan julkisesti strategioistaan. Lisäksi kiinnostuksen kohteena on se kuinka paljon julkisuuteen kommunikoidut strategiat kertovat yrityksen asemoinnista markkinoilla ja toisaalta perustuvatko ne yritysten ydinosaamisiin. Aihetta lähestytään yritysten sidosryhmien näkökulmasta sijoittajasuhteita painottaen.

Tutkimukseni kohderyhmästä eli suurista suomalaisista pörssiyrityksistä olen tutkinut puolet yrityskohtaisesti. Tutkimukseni on suoritettu analysoimalla ja lajittelemalla yritysten itsestään ja strategiastaan julkaisemaa tekstimuotoista tietoa. Tiedon lähteinä ovat toimineet vuoden 2012 vuosikertomukset, tilinpäätöstiedotteet sekä yritysten nettisivustot.

Strategia sekä sen viestiminen ovat kirjallisuuden ja tutkimustiedon perusteella tärkeitä sekä yrityksille että sijoittajille. Tutkimukseni löydökset eivät kuitenkaan anna kuvaa selkeästä yritysten strategiasisältöjen viestinnästä sidosryhmille. Löydösteni mukaan vain noin neljännes viestityistä strategioista voidaan tulkita selkeiksi ja johdonmukaisiksi. Syiksi tähän eroavaisuuteen esitän yritysten tarvetta suojella strategiaansa kilpailijoiltaan, säännösten painottumista yritysten nykytilasta tiedottamiseen sekä yritysjohdon varovaisuutta tulevaisuuden lupauksissaan. Lisäksi tutkimukseni perusteella voidaan sanoa, että suuret suomalaiset pörssiyritykset viestivät strategioissaan sekä asemointiin perustuvia että ydinosaamisiin perustuvia suunnitelmia jotka painottavat enemmän ydinosaamisia.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.