Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2013
Tutkielman numero: 13339
Taloudellisen tuloksen oikeuttaminen toimitusjohtajan katsauksessa
Tekijä: Koskinen, Jarno
Otsikko: Taloudellisen tuloksen oikeuttaminen toimitusjohtajan katsauksessa
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; tulos; return
Sivumäärä: 67
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13339.pdf pdf  koko: 675 KB (690734)
Avainsanat: oikeuttaminen; legitimiteetti; legitimaatio; oman edun attribuutiot; toimitusjohtajan katsaus
Tiivistelmä:
Tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää, onko taloudellisen tuloksen oikeuttaminen oman edun attribuutioiden avulla keskeinen symbolisen hallinnan legitimaatiomenetelmä suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajan katsauksissa.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimusaineistona on markkina-arvoltaan 30 suurimman Helsingin pörssissä listatun yhtiön vuosikertomukset vuodelta 2011. Tarkastelussa keskitytään ainoastaan yhteen osaan vuosikertomusta eli toimitusjohtajan katsaukseen. Tutkimuksen aineisto analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin keinoin.

Tulokset Valtaosa suomalaisista pörssiyhtiöistä vaikuttaa käyttävän oman edun attribuutioita taloudellisen tuloksensa oikeuttamisessa. Yhtiöt tarjoavat oman edun attribuutiovääristymän mukaisia selityksiä suoritukselleen, eli toisin sanoen positiiviseksi määritelty taloudellinen tulos selitetään yhtiön sisäisillä tekijöillä, ja negatiiviseksi määritelty tulos perustellaan ulkoisilla tekijöillä. Lisäksi neutraalin tuloksen raportoineet yhtiöt vaikuttavat toimivan vastaavalla tavalla, eli sisäisillä tekijöillä tulkitaan olleen positiivinen vaikutus ja ulkoisilla tekijöillä negatiivinen vaikutus tulokseen. Euroalueen talouskriisin negatiiviset vaikutukset nousevat voimakkaasti esiin tarkastelluissa teksteissä. Epäsuotuisan taloudellisen tuloksen raportoineet yhtiöt selittävät heikkoa suoritustaan tyypillisesti haasteellisella toimintaympäristöllä, ja maailmantalouden epävarmuus mainitaan useassa tekstissä yhtiön taloudellista tulosta selittävänä tekijänä. Negatiivisen tuloksen raportoineiden yhtiöiden ohella myös lukuisat positiivisen tai neutraalin tuloksen raportoineet yritykset nostavat esille haastavan taloustilanteen epäsuotuisia vaikutuksia ja tällä tavoin korostavat sisäisten tekijöiden merkitystä tuloksen saavuttamisessa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.