Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Taloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2013
Tutkielman numero: 13367
Jääkiekon pelaajamarkkinat - Vuoden 2005 työehtosopimuksen asettamien muutosten vaikutus NHL-pelaajien työmarkkinoihin
Tekijä: Kaijalainen, Katariina
Otsikko: Jääkiekon pelaajamarkkinat - Vuoden 2005 työehtosopimuksen asettamien muutosten vaikutus NHL-pelaajien työmarkkinoihin
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Taloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; markkinat; markets; urheilu; sports; palkka; pay; agentit; agents
Sivumäärä: 97
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13367.pdf pdf  koko: 2 MB (1741587)
Avainsanat: palkkakatto; vapaa agentti; NHL; palkanmuodostuminen; palkkojen hajonta
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteet Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia vuonna 2005 voimaan tulleen työehtosopimuksen vaikutuksia jääkiekkoliiga NHL:n työmarkkinoihin, tarkemmin sanottuna pelaajien palkanmuodostumiseen ja palkkojen hajontaan. Merkittävimmät voimaan tulleet muutokset olivat kovan palkkakaton asettaminen sekä vapaa agentti -säännösten muutos. Kirjallisuusosassa tutustutaan ammattilaisurheilun työmarkkinoiden erityispiirteisiin ja muodostetaan kuva NHL:n pelaajamarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä paneudutaan aiempaan keskeisiä työmarkkinamuutoksia koskevaan kirjallisuuteen. Empiirisen osuuden tavoitteena on selvittää, kuinka muutokset ovat vaikuttaneet NHL:n pelaajien palkanmuodostumiseen ja palkkojen hajontaan.

Aineisto ja tutkimusmenetelmät Tutkielman empiirinen osa hyödyntää eri tilastosivustoilta kerättyä dataa NHL pelaajista kausilta 1999/2000-2011/2012. Aineisto sisältää palkkadataa sekä erilaisia tilastotietoja pelaajista. Tutkimusmenetelmänä käytetään regressioanalyysiä: erilaiset OLS-mallit kuvaavat uudistusten vaikutusta palkanmuodostumiseen. Lisäksi palkkojen hajontaa tutkitaan erilaisilla tunnusluvuilla, muun muassa Gini-kertoimen avulla.

Tulokset Tulokset osoittavat, että uudistukset vaikuttivat palkanmuodostumiseen ainoastaan kasvattamalla iän, eli kokemuksen painoarvoa. Pelillisen tehokkuuden, tai muiden pelaajan ominaisuuksien korostumisesta ei löytynyt uskottavia merkkejä. Palkkaerot ovat pysyneet lähes ennallaan, mutta palkkojen hajontarakenne sen sijaan on selkeästi muuttunut. Kalliimpien pelaajien kysyntä on jatkanut laskemistaan pysähtyen kuitenkin vuonna 2010 kun taas ylemmän keskipalkkaluokan pelaajien kysyntä on kasvanut selvästi uuden työehtosopimuksen aikana. Vaikka parhaat pelaajat tekevät entistä suuremman osan tehopisteistä, heidän tulo-osuutensa on laskenut.

Avainsanat: Palkkakatto, vapaa agentti, NHL, palkanmuodostuminen, palkkojen
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.