Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 13543
Muutoskriittiset tekijät - Tapaustutkimus yritysostojen jälkeisestä integraatioprosessista
Tekijä: Ruokolainen, Olli
Otsikko: Muutoskriittiset tekijät - Tapaustutkimus yritysostojen jälkeisestä integraatioprosessista
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; yrityskaupat; corporate acquisitions; muutos; change; kehitys; development; integraatio; integration
Sivumäärä: 132
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13543.pdf pdf  koko: 5 MB (4337836)
Avainsanat: muutos; muutosjohtaminen; johdettu muutos; toteutuva muutos; muutoksen ulottuvuudet; muutoskriittiset tekijät
Tiivistelmä:
MUUTOSKRIITTISET TEKIJÄT Tapaustutkimus yritysostojen jälkeisestä integraatioprosessista

Tutkimuksen tavoitteet:

Tämä tutkimus toteutettiin toimeksiantona lukuisten yritysostojen jälkeisessä integraatiovaiheessa olevalle ICT-alan toimijalle koskien käynnissä olevaa yrityksen toiminnan uudelleenjärjestelyä ja toimintamallien yhtenäistämistä. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa käynnissä olevan muutoksen kannalta muutoskriittiset tekijät liikkeenjohdon ja muutosjohtamisen näkökulmasta.

Metodologia:

Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena yhden tapauksen tapaustutkimuksena. Tutkimuksen pääasiallinen aineisto muodostuu 23:sta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta, jotka toteutettiin kohdeyrityksen viidessä eri maantieteellisessä toimipisteessä kahtena eri ajankohtana. Haastatellut henkilöt edustivat yrityksen työntekijöitä, esimiehiä ja ylintä johtoa. Teemahaastatteluita täydentävänä aineistona tutkimuksessa hyödynnettiin yrityksen ylimmän johdon kanssa käytyjä keskusteluita, sekä kahdessa henkilöstön koulutustilaisuudessa suoritettua havainnointia.

Tutkimuksen tulokset:

Aineiston analysoinnin myötä tunnistamani muutoskriittiset tekijät olivat nykyisen muutostavoitteen ja vision monimuotoinen tulkitseminen henkilöstön keskuudessa, organisaation eri osien välisten rajapintojen puute tai toimimattomuus, uutta tavoitteen mukaista toimintamallia tukevien järjestelmien puuttuminen sekä muutostavoitteiden monimuotoisesta tulkitsemisesta aiheutuva paikallisten käytäntöjen muodostuminen. Näiden tekijöiden taustalla aineistoon perustuvan tulkinnan myötä näkisin vaikuttavan muutosta ohjaavan ydintiimin koordinaatioon liittyvät heikkoudet. Näiden heikkouksien selvittämisen näkisin mielenkiintoisena jatkotutkimuksen aiheena kohdeyrityksessä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.