Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2014
Tutkielman numero: 13644
Merkintäsopimukset asunto-osakeyhtiössä
Tekijä: Elovuori, Ville
Otsikko: Merkintäsopimukset asunto-osakeyhtiössä
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; laskentatoimi; accounting; asunnot; apartments; kiinteistöt; real estates; osakeyhtiöt; joint stock companies; sopimukset; contracts; rakennustoiminta; building construction
Sivumäärä: 58
Avainsanat: merkintäsopimus; ullakko; rakentaminen
Tiivistelmä:
Työn tavoitteena on kuvata merkintäsopimuksen laatimiseen liittyviä keskeisiä asioita joista tulisi ennalta sopia, sekä asioita joita voidaan jättää sopimuksen ulkopuolelle. Sopimuksen tarkoitus on suojata asunto-osakeyhtiötä rakentamisen aikana ja valmistumisen jälkeen. Sopimus takaa merkitsijälle ja rakentajalle riittävät oikeudet suoriutua urakasta ilman yllätyksellisiä velvoitteita. Merkintäsopimukset ovat laadittu osapuolten suojaksi rakentamisen aloittamisesta sen päättymiseen.

Keskeistä merkintäsopimuksissa on pohtia mitä kaikkea sisällytetään sopimukseen, ettei sopimisen jälkeen asioista tarvitse riidellä. Asioista on sovittava riittävässä laajuudessa, niin että sopimus on riittävän kattava. Tilojen myymisestä rakentamisen valmistumiseen on pitkä aika ja pienistäkin asioista saattaa nousta isoja riitoja. Liian vähäinen sopiminen aiheuttaa lisää ongelmia riitatilanteissa ja liian kattava sopimus tuo ylimääräisiä kustannuksia sopimusvaiheessa.

Aluksi tutkielmassa käsitellään sopijaosapuolten roolien merkitykset. Tämän jälkeen käydään läpi neuvotteluita ja sopimukseen sisällytettäviä asioita, joista siirrytään sopimuksen päättämiseen, sekä käydään läpi mahdolliset sopimusriita-asiat. Työn lopussa on käsitelty myös rakennusluvan hakemista rakennettaville tiloille.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.