Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13676
Jääkiekon Liiga-organisaatioiden kannattavuus ja vakavaraisuus
Tekijä: Lähdesmäki, Olli
Otsikko: Jääkiekon Liiga-organisaatioiden kannattavuus ja vakavaraisuus
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; taloushallinto; financial management; liiketalous; business economics; urheilu; sports; organisaatio; organization; tilinpäätös; balances of books
Sivumäärä: 97
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13676.pdf pdf  koko: 2 MB (1677833)
Avainsanat: urheilujohtaminen; kannattavuus; vakavaraisuus; tilinpäätösanalyysi; Liiga; jääkiekko
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteena on tutkia jääkiekon Liiga-organisaatioiden kannattavuutta sekä vakavaraisuutta, niihin vaikuttavia tekijöitä sekä syitä niiden taustalla. Työssä on tarkasteltu urheilujohtamisen ja -liiketoiminnan lähtökohtia, kulmakiviä, sekä haasteita toimintaympäristössä. Tutkimuksessa on tarkasteltu Liiga-organisaatioiden taloudellista toimintaa aikavälillä 2000 - 2012 tilinpäätösanalyysien kautta. Analyysin tukena on toiminut Liiga-organisaatioiden johtohenkilöille tehdyt teemahaastattelut. Tutkielmassa kotimaisen jääkiekko-organisaation liiketoimintaa on verrattu pohjoisamerikkalaisten NHL:n organisaatioiden liiketoimintamalliin ja on analysoitu niiden keskeisimpiä eroja, pohjoisamerikkalaisten urheiluorganisaatioiden liiketoimintamallia on tarkasteltu kirjallisuuden pohjalta, sekä neljän NHL-organisaation johtotehtävissä olleelle Brian Burkelle tehdyllä teemahaastattelulla.

Lisäksi on tarkasteltu Liigan ja sen organisaatioiden liiketoimintatason jalostamisen mahdollisuuksia ja suuntavaihtoehtoja, sekä on arvioitu lähitulevaisuuteen näkymiä. Jääkiekon SM-liiga Oy:lle on olennaista, että Liigassa pelaavat organisaatiot ovat taloudellisesti kestävällä pohjalla. Sitä kautta on mahdollistettavissa pitkän tähtäimen kehitys, niin urheilullisesti kuin taloudellisestikin. Tutkimuksessa on kartoitettu mahdollisuuksia myös kannattavuuden jalostamisen suhteen. Tutkielma on suoritettu toimeksiantona Jääkiekon SM-liiga Oy:lle.

Kannattavuuden osalta tutkimuksessa käy ilmi, että organisaatioiden lähtökohdat ja toimintaympäristöt eroavat toisistaan paljon. Tarkastellulla aikavälillä organisaatiot ovat tuottaneet kumulatiivisesti yhteensä 3,8 miljoonaa euroa liiketappiota. Viisi tarkastelluista organisaatioista on ollut taloudellisesti kannattavia urheiluliiketoimintansa osalta. Kolmen organisaation selkeästi raskaammat liiketappiot laskevat suhteettomasti muiden 11 seuran tulosta keskiarvossa. Ilman näitä kolmea organisaatiota, keskimääräinen kumulatiivinen liiketulos on ollut 38 tuhatta euroa tappiollinen, josta voi päätellä, että organisaatiot ovat toimineet rahoituksellaan, kuitenkaan tuottamatta taloudellista tuottoa vuosina 2000 - 2012.

Hyvä kannattavuus heijastuu suoraan Liiga-organisaatioiden vakavaraisuuteen, tappiollisten tilikausien jälkeen rahoitusta on kuitenkin löytynyt eri lähteistä tappioiden kattamiseen. Maksuvalmius on näin ollen säilynyt keskimääräisesti suhteellisen hyvänä. Kolmen seuran osalta vieraan pääoman suhde on taseessa hyvin merkittävä, mikä on vaatinut avokätistä rahoittajaa, sekä erittäin hyvää suhdetta velkojiin.

Liiketoimintatason jalostamisen osalta tuotteistus ja asiakkuuksien hallinta ovat avainasemassa. Tutkimuksen kautta saatava tieto markkinoista ja asiakkaista avaa mahdollisuuksia kasvuun, markkinoinnin ja muiden myynnintehostamismenetelmien kautta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.