Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13708
JOUKKORAHOITUS - Suomalaisen startup-ympäristön näkemykset uudesta rahoitusmuodosta
Tekijä: Oksanen, Tuomas
Otsikko: JOUKKORAHOITUS - Suomalaisen startup-ympäristön näkemykset uudesta rahoitusmuodosta
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; rahoitus; financing; joukkorahoitus; crowdfunding; yhteisöt; communities; yritykset; companies; kasvu; growth; rahoitusmarkkinat; financial markets
Sivumäärä: 109
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13708.pdf pdf  koko: 3 MB (2400376)
Avainsanat: Joukkorahoitus, yhteisörahoitus, startup-yritys, startup-yrityksen rahoitus, yksityiset rahoitusmarkkinat, epämuodolliset rahoitusmarkkinat
Tiivistelmä:
Tämä tutkimus käsittelee joukkorahoitusta startup-yritysten rahoituksessa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millainen rahoitusmuoto joukkorahoitus on, mitä erityispiirteitä siinä on muihin startup-yritysten rahoitusmuotoihin verrattuna ja millaisia vaikutuksia näillä erityispiirteillä on startup-yritysten rahoituksessa. Tutkimus tuo myös esille suomalaisten toimijoiden näkemyksiä joukkorahoituksesta. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja deskriptiivinen haastattelututkimus ja sen aineisto on kerätty kahdeksalla teemahaastattelulla. Haastatellut henkilöt edustavat tärkeitä toimijoita Suomalaisessa startup-yritysten rahoituskentässä. Tutkimus osoittaa joukkorahoituksen poikkeavan tavanomaisesta rahoituksesta rahoittajien ei-taloudellisten motivaatiotekijöiden ja poikkeavien päätöksentekoprosessien osalta. Myös rahoituksen luonne pienistä puroista syntyvänä kokonaisuutena johtaa suhteellisesti korkeisiin informaation hankintakustannuksiin, mikä korostaa tiedon epäsymmetriaa yrityksen ja rahoittajien välillä. Tämä on omiaan kärjistämään agentti-ongelmia, etenkin kun joukkorahoittajien kontrollointi-oikeus yhtiöön on usein vaatimaton. Tutkimuksessa esitetään myös kuinka joukkorahoittajien ei-taloudelliset motivaatiotekijät vaikuttavat heidän sijoituspäätöksiin korottaen heidän yrityksistä tekemäänsä arvonmääritystä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.