Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2014
Tutkielman numero: 13826
Diskursiiviset legitimaatiostrategiat mediateksteissä - Case Valio Oy
Tekijä: Silvennoinen, Sanna
Otsikko: Diskursiiviset legitimaatiostrategiat mediateksteissä - Case Valio Oy
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; strategia; strategy; media; media; uutiset; news reporting; diskurssianalyysi; discourse analysis; meijerit; dairies
Sivumäärä: 58
Avainsanat: legitimiteetti; diskursiiviset legitimaatiostrategiat; diskurssi
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteena on selvittää minkälaisia diskursseja Valion ja Kilpailuviraston väliseen kiistaan liittyviin mediateksteihin rakentuu ja minkälaisia legitimaatiostrategioita mediateksteissä käytetään. Tavoitteena on lisäksi havainnoida legitimaation ilmiön avulla miten yritykset oikeuttavat omaa toimintaansa osana yhteiskuntaa.

Tutkimusaineisto koostuu sanomalehdissä 20.12.2012-16.3.2013 julkaistuista uutisista ja kirjoituksista, jotka liittyvät Valion ja Kilpailuviraston väliseen kiistaan maidon hinnoittelusta. Aineistoa analysoidaan kriittisen diskurssianalyysin teoreettis-metodologisessa viitekehyksessä. Lisäksi menetelmänä käytetään Vaaran ym. (2006) diskursiivisten legitimaatiostrategioiden mallia.

Valion ja Kilpailuviraston väliseen kiistaan liittyviin mediateksteihin kirjoittuu neljä diskurssia: uusliberalistinen, kotimaisuuden, humanistinen ja viihteen diskurssi. Kaikkia Vaaran ym. (2006) ja Van Leeuwenin ja Wodakin (1999) tunnistamia diskursiivisia legitimaatiostrategioita - normalisointia, arvovaltaistamista, järkeistämistä, moraalista arviointia ja tarinallistamista - käytetään mediateksteissä Valion toiminnan legitimointikeinoina.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.