Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 13869
Tilintarkastuksen kehitys Venäjällä
Tekijä: Ahlroth, Tiina
Otsikko: Tilintarkastuksen kehitys Venäjällä
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; Venäjä; Russia; Neuvostoliitto; Soviet Union
Sivumäärä: 101
Avainsanat: tilintarkastus; Venäjä; Neuvostoliitto; institutionaalinen teoria
Tiivistelmä:
Tässä tutkimuksessa on selvitetty tilintarkastuksen syntyä, kehitystä ja nykytilaa Venäjällä.

Tutkimusaineisto on kerätty Venäjällä haastattelemalla paikallisia tilintarkastajia ja muita alan asiantuntijoita. Tutkimus on metodologialtaan eksploratiivinen ja osittain käsiteanalyyttinen. Tutkimuksen mukaan tilintarkastus syntyi Neuvostoliittoon 1980-luvun jälkipuoliskolla. Syntyyn vaikutti erityisesti perestroikan tuomat talouden muutokset ja Neuvostoliiton hajoamisen myötä siirtyminen markkinatalouteen. Ensimmäinen tilintarkastusyritys Neuvostoliittoon perustettiin vuonna 1987 valtion toimesta. 1990-luvun alussa yksityisten yritysten määrä alkoi lisääntyä ja syntyi tarvetta riippumattomalle tilintarkastukselle. Erityisesti Neuvostoliitossa laskentatoimeen liittyvissä ammateissa työskennelleet henkilöt perustivat tilintarkastusyrityksiä, sillä heillä oli tietoaliiketoiminnan järjestämisestä. Aluksi tilintarkastajat toimivat ensisijaisesti konsultteina uusille yrittäjille. Jossain määrin tämä konsultointilähtökohta on tutkimuksen tulosten mukaan nähtävissä edelleen erityisesti pienten venäläisten tilintarkastusyritysten kohdalla.

Aluksi venäläiset tilintarkastajat hankkivat tietoa tilintarkastuksesta ulkomaisilta kollegoiltaan ja harvoista valtion julkaisemista ohjeistuksista. Tilintarkastusinfrastruktuuria rakennettiin kansainvälisten avustusorganisaatioiden avulla ja kansainvälisten tilintarkastusketjujen levittäytyminen Venäjälle toi maahan tietoa tilintarkastuksen käytännön menetelmistä. Tilintarkastuslaki ja venäläiset tilintarkastusstandardit ovat alusta saakka mukailleet kansainvälistä lainsäädäntöä ja ISA-standardeja. Tällä hetkellä voimassa on Tilintarkastuslaki vuodelta 2008.

Kahden vuosikymmenen kokemuksen jälkeen tilintarkastus Venäjällä oli kehittynyt kansainvälisesti vertailukelpoiseksi ja 2000-luvun puolivälissä tilintarkastuslainsäädäntöä alettiin kehittää edelleen. Tilintarkastuslain uudistuksen jälkeen alalla on siirrytty itsesäätelyyn ja huomiota on alettu kiinnittää erityisesti tilintarkastuksen laatuun.

Nykyään tilintarkastus on vakiintunut Venäjälle ja markkinoista kilpailee suuria ja keskikokoisia kansainvälisiä ja venäläisiä tilintarkastusyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria venäläisiä tilintarkastusyrityksiä. 2000-luvun lopun talouden kriisi on kuitenkin vaikeuttanut tilintarkastusmarkkinoiden toimintaa Venäjällä ja pitkään kestänyt tilintarkastusmarkkinoiden tuoton kasvu on lakannut. Suurimpia haasteita markkinoilla tällä hetkellä ovat tilintarkastuspalveluiden kysynnän ja tuoton väheneminen, markkinoilla vallitseva epäterve kilpailu ja näistä seuraava tilintarkastuksen laadun heikkeneminen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.