Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2015
Tutkielman numero: 14036
Rahoituslaskelman julkistaminen vapaaehtoisesti: syitä ja seurauksia
Tekijä: Laukia, Jaakko
Otsikko: Rahoituslaskelman julkistaminen vapaaehtoisesti: syitä ja seurauksia
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; rahoitus; financing; yritysviestintä; business communication; julkisuus; publicity; tilinpäätös; balances of books; agentit; agents
Sivumäärä: 101
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14036.pdf pdf  koko: 930 KB (952255)
Avainsanat: rahoituslaskelma; vapaaehtoinen julkistaminen; vapaaehtoinen julkaiseminen; julkistaminen; julkaiseminen; pienet yritykset; agenttiteoria
Tiivistelmä:
Tämä tutkimus käsittelee rahoituslaskelman julkistamista osana tilinpäätöstä ilman, että siihen on lainsäädännöllistä velvoitetta. Laskelman julkistaminen on pakollista ainoastaan suurille ja keskisuurille yrityksille. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää syitä laskelman vapaaehtoiseen julkistamiseen pienissä yrityksissä ja mitä mahdollisia seurauksia julkistamisella on.

Tutkimuksessa haastateltiin 15 taloushallinnon asiantuntijaa. Heistä 10 edusti yrityksiä, joissa seitsemässä rahoituslaskelma oli julkistettu vapaaehtoisesti. Lisäksi haastateltiin viittä edustajaa yrityksille keskeisistä sidosryhmistä.

Tutkimustulosten mukaan rahoituslaskelman julkistamiselle voi olla useita syitä samassa yrityksessä. Useimmiten julkistaminen perustui omistajan tahtoon, mutta myös yleistä avoimuutta sidosryhmiä kohtaan korostettiin. Tutkimustulos antaa tukea sille, että agenttikustannuksia voi olla myös pienissä yrityksissä, ja niitä pyritään vapaaehtoisilla julkistuksilla pienentämään. Tutkimuksessa saatiin lisäksi viitteitä siitä, että yrityksen toimialalla ja liiketoiminnan luonteella on vaikutusta siihen, julkistaako yritys rahoituslaskelman vai ei.

Pankin, rahoitusyhtiön ja tilintarkastajan päätöksentekoon vapaaehtoisella rahoituslaskelmalla ei pystytä haastatteluiden perusteella vaikuttamaan. Luottotietoyhtiön päätöksentekoon laskelmalla voi olla tapauskohtaista vaikutusta, mutta kokonaismerkitys jää pieneksi. Vaikuttaa siltä, että yritys ei pysty rahoituslaskelmalla juurikaan pienentämään vieraan pääoman käyttöön liittyviä agenttikustannuksiaan.

Rahoituslaskelmaa koskeva keskustelu on erittäin ajankohtaista, koska odotettavien lainsäädäntömuutosten myötä laskelman julkistaminen on lähitulevaisuudessa pakollista ainoastaan suurille yrityksille. Vapaaehtoisuuden ala siis laajenee kaikkiin pk-yrityksiin, mikä lisää kiinnostusta laskelman vapaaehtoisen julkistamisen syihin ja seurauksiin.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.