Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Taloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2015
Tutkielman numero: 14232
Access to public transport and housing prices: the case of a metro line extension in the Helsinki region
Tekijä: Kajova, Milla
Otsikko: Access to public transport and housing prices: the case of a metro line extension in the Helsinki region
Vuosi: 2015  Kieli: eng
Laitos: Taloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: taloustieteet; economic science; joukkoliikenne; public transport; asuminen; housing; asunnot; apartments; hinnat; prices; metro; underground railways; liikenne; traffic; infrastruktuuri; infrastructure; pääkaupunkiseutu; metropolitan area; Helsinki; Helsinki
Sivumäärä: 84
Avainsanat: hedoninen regressio; liikenneinfrastruktuuri; asuntomarkkinat
Tiivistelmä:
Tavoitteet:

Tutkielman tavoitteena on selvittää aseman läheisyyden arvoa tutkimalla Länsimetron tulevien asemien paikallista vaikutusta asuntojen hintoihin ennen liikennöinnin aloitusta. Tavoitteena on tutkia, kapitalisoituiko tulevan liikenneinfrastruktuurin arvo asuntojen hintaan liikennöinnin aloitusta edeltävällä ajanjaksolla vuosina 2002-2013. Lisäksi tutkimuksen kohteena on hintavaikutusten ajoittuminen.

Metodologia:

Tutkielman teoreettisena taustana on kapitalisoituminen ja sen ajoitus. Empiirisessä osassa sovelletaan hedonista mallia OLS-regressioin ja difference-in-differences menetelmin käyttäen pyyntihinta- ja GIS-dataa.

Tulokset:

Tulosten perusteella Länsimetron tulevien asemien läheisyys on vaikuttanut positiivisesti asuntojen hintoihin jo ennen liikennöinnin aloittamista. Vaikutukset ajoittuvat pääasiassa projektin myöhempiin vuosiin, jolloin projekti on näkynyt myös katukuvassa metron rakentamisen alettua.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.