Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2015
Tutkielman numero: 14249
Private equity-backed IPOs and long-run market performance of Nordic firms
Tekijä: Pessala, Juha
Otsikko: Private equity-backed IPOs and long-run market performance of Nordic firms
Vuosi: 2015  Kieli: eng
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; sijoitukset; investments; pääoma; capital; riskirahoitus; venture capital; listautuminen; listed companies
Sivumäärä: 69
Avainsanat: pääomasijoittaminen, riskipääoma, listautuminen, perheomistus, epätavallinen performointi
Tiivistelmä:
Tämä tutkielma tutkii pörssiin listautuvien yritysten pitkän aikavälin pörssikurssikehitystä jakaen tutkittavan aineiston ryhmiin listautuvan yrityksen omistusrakenteen mukaan. Tutkimuksen kohteena ovat Pohjoismaisissa pörsseissä listautuneet yritykset vuosien 2000 ja 2010 välillä. Tutkimuksessa päämielenkiinnonkohteena on selvittää miten Pohjoismaiset pörssit arvostavat pääomasijoittajien omistusta sekä perheyhtiöitä, kun kyseessä on uusi pörssiin listautuva yritys. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tarkemmin selvittää niitä tekijöitä, jotka ajavat havaittuja eroja eri omistusrakenteen omaavien yritysten välillä.

Luonteeltaan tutkimus on kvantitatiivinen ja menetelminä käytetään normaalia kahden otoksen t-testiä sekä perinteistä lineaarista regressiota. Tutkimuksessa käytettävä otos on kattaa yhteensä 171 listautumista Tukholman, Helsingin, Kööpenhaminan sekä Oslon pörssien päälistoille.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että pääomasijoittajan omistuksella on tilastollista merkitystä listautuvan yrityksen pitkän aikavälin pörssikurssikehitykseen. Vaikutus on positiivinen, kun kyseessä on pääomasijoittaja, jonka investointi strategia keskittyy suurempiin ja vanhempiin kohdeyrityksiin (buyout), mutta mikäli kyseessä on erityisesti alkuvaiheen riskisijoituksiin erikoistunut pääomasijoittaja (venture capital), niin vaikutus on itse asiassa negatiivinen. Tulokset myös osoittavat, että pörssiin listautuvat perheyritykset menestyvät paremmin kuin verrokkijoukkonsa. Tulosten perusteella perheyhtiöt eivät kuitenkaan saa tilastollisesti merkitsevää hyötyä siitä, että yhtenä omistajana listautumisvaiheessa on myös pääomasijoittaja.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.