Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2015
Tutkielman numero: 14321
Siirtohinnoitteludokumentaation laajuusvaatimusten ja veroseuraamusten ennustettavuuden tulkintaa raportoivan yrityksen näkökulmasta
Tekijä: Mäkelä, Karoliina
Otsikko: Siirtohinnoitteludokumentaation laajuusvaatimusten ja veroseuraamusten ennustettavuuden tulkintaa raportoivan yrityksen näkökulmasta
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; siirtohinnat; transfer prices; mallit; models; OECD; OECD; verotus; taxation
Sivumäärä: 76
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14321.pdf pdf  koko: 2 MB (1131297)
Avainsanat: siirtohinnoittelu; OECD:n siirtohinnoitteluohje; siirtohinnoitteludokumentaatio; veroseuraamukset
Tiivistelmä:
Tämän tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, missä laajuudessa siirtohinnoitteludokumentaatio olisi hyvä laatia, ja minkä verran sen laatimiseen voitaisiin käyttää resursseja, jotta säilytettäisiin mahdollisimman hyvä kustannustehokkuus. Toisena tavoitteena oli selvittää, minkälaisilla tavoilla yritykset voisivat vastata verottajan laatimiin säädöksiin välttyäkseen veron oikaisulta. Tutkimuksen keskeiset lähteet ovat OECD:n jatkuvatäydenteinen siirtohintaraportti, kotimainen alan kirjallisuus, tieteellisiä julkaisuja alan lehdistä, Suomen Verohallinnon julkaisuja sekä ajankohtaisia uutisia ja OECD:n BEPS-hankkeen raportteja. Kansainvälisten konsernien keskinäisten liiketoimien hinnoittelussa tulee noudattaa markkinaehtoperiaatetta. Tällä tarkoitetaan sitä, että etuyhteydessä tehtyjen liiketoimien hinnoittelun on oltava samalla tasolla kuin toistaan riippumattomien yritysten välinen hinnoittelu olisi ollut. Yritysten tulee todistaa hinnoittelun markkinaehtoisuus siirtohinnoitteludokumentaation avulla. OECD on luonut monikansallisille yrityksille jatkuvatäydenteiset siirtohinnoitteluohjeet, jotka on suunnattu sekä yrityksille että veroviranomaisille. Suomessa siirtohinnoitteluun liittyvät lait astuivat voimaan vuoden 2007 alusta. OECD on päivittänyt ohjeitaan vuoden 2015 lopulla, minkä seurauksena dokumentaatiovaatimukset ovat laajentuneet. Tämä työmäärän kasvun kohdistuminen viime vuosille ja tulevaisuuteen toimi motivaationa tämän tutkimuksen laatimiselle. Siirtohinnoitteludokumentaation laatiminen ja siirtohinnoittelumallin rakentaminen vaikuttaa suuritöiseltä projektilta, koska tietoa vaaditaan paljon. Säädökset asettavat yrityksille paljon velvoitteita tiedon tuottamisen suhteen. Tämän tiedon tuottaminen aiheuttaa yrityksille merkittäviä kustannuksia käytettyjen työtuntien ja mahdollisten ulkoisten palvelujen muodossa. Viime vuodet ovat vaatineet Suomen veroviranomaista päivittämään prosessejaan ja työtapojaan siirtohinnoittelun tiimoilta. Siirtohinnoitteludokumentaation laajuuden ohjeistuksena on selkeänä vaatimuksena ainoastaan se, että dokumentaatio täyttää lain kohdat. Lain vaatimusten täyttämisessä apuna voidaan käyttää OECD:n ohjeita ja Verohallinnon muistiota "Siirtohinnoittelun dokumentointi". Muilta osin jää yrityksen vastuulle ratkaista, mikä on dokumentaation riittävä laajuus, jolla todistetaan veroviranomaiselle liiketoimen markkinaehtoisuus. Siirtohinnoittelun osalta verojen ennustettavuuden osalta ainoa tapa, jolla yritykset voivat välttyä verotuksen oikaisuilta, on ennakkotietopäätöksen tai APA:n hakeminen. Huolellisesti laaditun dokumentaation avulla voidaan ainoastaan pienentää riskiä verotuksen oikaisulta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.