Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2016
Tutkielman numero: 14359
Pilvipalveluiden tuloverokysymykset kansainvälisessä liiketoiminnassa
Tekijä: Laakso, Oona
Otsikko: Pilvipalveluiden tuloverokysymykset kansainvälisessä liiketoiminnassa
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; tuloverotus; income tax; verotus; taxation; kansainvälinen; international; internet; internet; palvelut; service
Sivumäärä: 57
Avainsanat: kansainvälinen verotus; pilvipalvelut; tuloverotus
Tiivistelmä:
Tutkielman tarkoituksena on systematisoida kansainväliseen pilvipalvelutoimintaan liittyviä verotuksellisia ongelmakohtia. Pilvipalveluiden tarjoaminen liiketoimintana, pilvipalveluihin perustuva liiketoiminta sekä pilvipalveluiden käyttö liiketoiminnassa on lisääntynyt viime vuosina, jonka vuoksi myös verotuksellisen kohtelun selvittäminen on ajankohtaista. Koska lainsäädäntöä tai ohjeistusta koskien pilvipalveluiden verotusta ei ole, on pilvipalveluiden verokohtelu toistaiseksi epävarmaa.

Pilvipalveluiden toimiessa lähes kokonaan digitaalisessa ympäristössä ja perinteisen kansainvälisen verotuksen perustuessa pitkälti maantieteellisiin rajoihin, syntyy pilvipalvelukontekstissa verotuksellisesti vaikeita tilanteita. Verotuksellisia ongelmia aiheuttaa myös pilvipalveluiden monimuotoisuus, jonka vuoksi pilvipalveluiden verotuksellinen kohtelu on sidoksissa kunkin tilanteen erityispiirteisiin. Tutkielma pyrkii tunnistamaan nämä verotuksellisesti ongelmalliset tilanteet ja peilaamaan näitä olemassa olevaan lainsäädäntöön ja ohjeistukseen erityisesti Suomen näkökulmasta. Myös esimerkiksi OECD:n BEPS-projektin mahdolliset vaikutukset on pyritty ottamaan huomioon tutkielmassa.

Erityisesti tulon luokitteluun, kiinteään toimipaikkaan sekä siirtohinnoitteluun liittyvät kysymykset ovat tutkielman kannalta keskeisiä. Pilvipalveluista saatava tulo voidaan verotuksellisesti luokitella rojaltiksi, liiketuloksi tai vuokratuloksi. Tutkielma pyrkii vastaamaan siihen, mitkä seikat erityisesti vaikuttavat tulon luokitteluun. Kiinteän toimipaikan osalta tutkielmassa tunnistetaan ne tilanteet, jotka aiheuttavat riskin kiinteän toimipaikan syntymiseen. Tutkielmassa otetaan kantaa myös kiinteälle toimipaikalle kohdistettavan tulon määrittelemiseen, vaikkakin tulon allokointiin sisältyy toistaiseksi tulkinnanvaraisuutta. Siirtohinnoitteluun liittyen tutkielmassa tarkastellaan soveltuvia siirtohinnoittelumenetelmiä ja perusteita markkinaehtoisen hinnan määrittämiseen.

Nykyinen lainsäädännön tila on pilvipalveluiden verokohtelun näkökulmasta varsin epävarma. Koska pilvipalveluiksi voidaan käsittää hyvinkin erilaisia liiketoimintamalleja, ei niiden verokohtelu toistaiseksi ole yhtenäistä. Lainsäädännön ja ohjeistuksen sisältäessä paljon tulkinnanvaraisuutta, voi yrityksille aiheutua merkittäviä taloudellisia riskejä liittyen pilvipalveluiden verotukseen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.