Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2016
Tutkielman numero: 14430
Pysäköinnin arvonlisäverotus
Tekijä: Korhonen, Susanna
Otsikko: Pysäköinnin arvonlisäverotus
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; liikenne; traffic; tietoliikenne; data communication; arvonlisävero; value added tax; palvelut; service; logistiikka; logistics
Sivumäärä: 57
Avainsanat:
Tiivistelmä:
Tutkielman aiheena on pysäköintitoiminnan arvonlisäverotus Suomessa. Pysäköintitoiminnan arvonlisäverotus on ollut epäselvää, mistä aiheutuu merkittäviä vaikeuksia alan toimijoille pysäköintipaikkojen rakennuskustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron vuoksi. Rakennuskustannusten sisältämät arvonlisäverot voivat yksittäisen rakennuskohteena olevan pysäköintilaitoksen osalta kohota miljooniin euroihin. Tutkimus on toteutettu oikeusdogmaattisiin menetelmin, missä analysoinnin pääpaino on ollut kotimaisen oikeuskäytännön tutkimisessa ja analysoinnissa. Aiheesta on ollut saatavilla runsaasti korkeimman hallinto-oikeuden antamia ratkaisuja sekä keskusverolautakunnan antamia ennakkoratkaisuja. Aiheesta ei ole saatavilla Verohallinnon ohjeistusta, jonka vuoksi pysäköintipaikkojen luovutusten verokohtelun arviointi on usein ollut tuomioistuimien tulkinnasta kiinni. Oikeuskirjallisuus aiheesta on myös erittäin niukkaa. Pysäköintipaikkojen luovutusten verokohtelu riippuu siitä, tulkitaanko ne kiinteistön käyttöoikeuden luovutukseksi vai verolliseksi pysäköintitoiminnaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutukseksi tulkittu pysäköintipaikan luovutus on veroton sen kuuluessa samaan kokonaisuuteen muun kiinteistön luovutuksen kanssa, mikä tarkoittaa pysäköintipaikan kustannusten vähennyskelvottomuutta, jos vapaaehtoisen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen edellytykset eivät täyty. Kotimaisessa oikeuskäytännössä pysäköintipaikkojen luovutuksia on tulkittu melko usein verottomiksi luovutuksiksi. Verollisen pysäköintitoiminnan osalta vähennysoikeudet luonnollisesti ovat olemassa. Tutkielmassa käsitellään edellä mainittujen lisäksi kotimaisessa oikeuskäytännössä itsenäisen merkityksen saaneen pysäköintitoiminnan käsitteen edellytyksiä eli niitä seikkoja, joiden perusteella pysäköintipaikkojen luovutukset ovat tulkittu luovutetuksi verollisessa pysäköintitoiminnassa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.