Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2012
Tutkielman numero: 14471
Neuvottelumenettelyt julkisissa hankinnoissa
Tekijä: Ratsula, Jussi
Otsikko: Neuvottelumenettelyt julkisissa hankinnoissa
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; hankinnat; purchasing; julkinen sektori; public sector; tarjouskilpailu; competitive bidding; neuvottelut; negotiation; prosessit; processes
Sivumäärä: 87
Avainsanat: julkiset hankinnat, hankintalaki, neuvottelumenettely, kilpailullinen neuvottelumenettely
Tiivistelmä:
Neuvottelumenettelyt julkisissa hankinnoissa
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.