Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 14508
Tuloskortti ja organisaatiorakenne
Tekijä: Kujala, Kati
Otsikko: Tuloskortti ja organisaatiorakenne
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tuloskortti; balanced scorecard; strategia; strategy; organisaatio; organization
Sivumäärä: 89
Avainsanat: tuloskortti; strategiakortti; organisaatiorakenne
Tiivistelmä:
Tässä laadullisessa tapaustutkimuksessa tarkastellaan tuloskorttiteoriaan perustuvia strategiakortteja ja organisaatiorakenteita kahdessa, keskinäiseen yhtiömuotoon perustuvaan finanssitaloon kuuluvassa vakuutusyhtiössä. Tavoitteena on kuvailla ja selittää, miten tuloskortin näkökulmat ja mittarit vaikuttavat organisaatiorakenteeseen.

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa keskitytään tarkastelemaan Kaplan & Nortonin tuloskorttiteoriaa ja pääosin 2000-luvun organisaatiokirjallisuutta. Empiirisen aineiston keräys on toteutettu haastattelu- ja kyselymenetelmän yhdistelmällä.

Tutkimustulos osoittaa, että tässä tutkimuksessa tarkastelujen tuloskorttien ominaisuuksien ja organisaatiorakenteen elementtien välillä ei ole välitöntä yhteyttä. Tuloskortin tehtävä on osoittaa yrityksen liiketoiminnalle määritetyt strategiset tavoitteet ja kuvastaa niiden saavuttamista. Organisaatiorakenteen tehtävä on tukea strategian toteuttamista. Tuloskortin ja organisaatiorakenteen toisiinsa välillisesti yhdistävä tekijä on yrityksen strategia.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.