Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Kansainvälinen liiketoiminta | 2013
Tutkielman numero: 14510
Investor behavior in crowdfunding
Tekijä: Jalonen, Petteri
Otsikko: Investor behavior in crowdfunding
Vuosi: 2013  Kieli: eng
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Kansainvälinen liiketoiminta
Asiasanat: kansainväliset yhtiöt; international companies; rahoitus; financing; joukkorahoitus; crowdfunding; sijoittajat; investors; käyttäytyminen; behaviour
Sivumäärä: 107
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14510.pdf pdf  koko: 2 MB (1205848)
Avainsanat: crowdfunding, investor behavior, crowdfunding investor types
Tiivistelmä:
Tämän pro gradu - työn aiheena on sijoittajakäyttäytyminen joukkorahoituksessa. Joukkorahoituksessa suurelta määrältä ihmisiä kerätään vapaasti valittavia rahasummia jonkin projektin (useimmiten konkreettinen tuote tai palvelu) toteuttamiseen. Tässä rahoitusmuodossa yksittäinen sijoittaja palkitaan hänen antamansa summan perusteella tietyillä palkinnoilla (esim. varsinainen rahoitusta keräävä tuote, oheistuote, osakkeita yrityksessä, jne.). Aiheesta on olemassa melko vähän akateemista tutkimusta, koska ilmiö on verrattain uusi, mutta sen suosio on kasvanut todella voimakkaasti varsinkin Yhdysvalloissa. Erityisesti luovien alojen projektit keräävät enenevässä määrin varoja tätä rahoitusmuotoa hyödyntäen.

Tämän työ tutkii, mikä saa ihmiset sijoittamaan tiettyyn joukkorahoitusprojektiin, minkälaisia piirteitä ja palkintoja he etsivät projekteista, sekä miten projektien omistajat voivat hyödyntää näitä piirteitä taatakseen paremman menestyksen projekteilleen. Työssä hyödynnettiin dataa 156 kaikkein menestyneimmästä Kickstarter -verkkosivun kautta varoja keränneestä projektista, sekä kyselytutkimusta joka tehtiin joukkorahoituksen tuntevien ihmisten parissa.

Tutkimuksessa selvisi, että ihmiset jakautuvat pääasiallisesti kahteen joukkoon: niihin joille materiaaliset palkinnot (tuotteet, rahallinen voitto, jne.) ovat tärkeimpiä ja niihin joille tunnepohjaiset palkinnot ovat tärkeimpiä (hyvänolon tunne auttamisesta, uuden luominen, jne.), kuitenkin siten että molemman tyyppiset palkinnot olivat jossain määrin tärkeitä lähes kaikille. Muita löydettyjä tehokkaita keinoja kerätyn rahasumman lisäämiseen olivat mm. alennusten käyttäminen verrattuna tulevaan myyntihintaan, tuotteiden erikoisversioiden tarjoaminen ja laajaa yleisöä aikaisemmin tuotteiden saaminen. Tutkimuksessa selvisi myös, että projektin omistajille on hyödyllistä jos he ovat aiemmin keränneet mainetta samalla alalla tai he voivat kertoa aiemmasta kokemuksestaan. Lisäksi luottamuksen rooli, sekä projektin omistajiin että itse joukkorahoituspalvelun tarjoajiin, todettiin erittäin keskeiseksi.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.