Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2014
Tutkielman numero: 14528
Venäjän talouskriisin vaikutus kahdeksan suomalaisyhtiön liiketoimintaan ja strategiaan
Tekijä: Hellström, Jussi
Otsikko: Venäjän talouskriisin vaikutus kahdeksan suomalaisyhtiön liiketoimintaan ja strategiaan
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; idänkauppa; eastern trade; Venäjä; Russia; talouskriisi; economic crisis; yritykset; companies; strategia; strategy; Suomi; Finland
Sivumäärä: 78
Avainsanat: Venäjä; strategia; talouskriisi; rupla
Tiivistelmä:
Tässä työssä tutkin vuonna 2014 Venäjällä käynnissä olevan talouskriisin vaikutuksia kahdeksaan suomalaisyhtiöön. Yhtiöt muodostavat neljä paria, joilla on jokin liiketoiminnan kannalta keskeinen yhdistävä tekijä. Parien muodostaminen helpottaa yhtiöiden vertailua. Kohdeyhtiöt harjoittavat Venäjällä laajamittaista liiketoimintaa ja saavat sieltä merkittävän osuuden liikevaihdostaan. Tulevaisuuden kasvun kannalta Venäjän liiketoiminnat ovat strategiassa useimmilla jopa keskeisimmässä roolissa.

Tutkimuksen aineistona olen käyttänyt laajasti kohdeyrityksistä aikavälillä 2013-5/2014 julkaistua uutisointia, lehtijuttuja sekä yhtiön omaa raportointia. Aiheen ajankohtaisuuden ja jatkuvan kehittymisen vuoksi kyseistä ainestoa käyttämällä sain hankittua parhaan kokonaiskuvan tutkimuksen kohteista, sekä vastattua parhaiten tutkimuskysymyksiin. Tutkimushetkellä aiheesta ei ainakaan vielä ole saatavilla esimerkiksi muuta akateemista tutkimustietoa.

Tutkimuksessa pyrin ensinnäkin selvittämään, ovatko kohdeyritykset joutuneet muuttamaan strategiaansa talouskriisin seurauksena. Toiseksi tutkin kriisin vaikutuksia kohdeyritysten liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Lisäksi suoritan vertailua vuoden 1998 ja 2014 kriisien välillä. Vertailen mm. kohdeyhtiöiden reagointitapoja näiden kahden kriisin kesken. Tutkimuksessa pyrin myös selvittämään, tuliko Venäjän talouskriisi yllätyksenä ja olivatko yhtiöt osanneet varautua näin voimakkaan kriisin mahdollisuuteen.

Olen tutkimuksessani havainnut, että kaikki kohdeyhtiöt kärsivät Venäjällä ruplan arvon laskun aiheuttamasta ostovoiman heikkenemisestä, joka on johtanut maassa kysynnän laskuun. Lisäksi kohdeyhtiöt kärsivät ruplan heikkenemisestä muuntaessaan ruplamääräisen liikevaihdon- ja voiton euromääräiseksi. Olen myös havainnut, että kriisillä on ollut vähintään pieniä vaikutuksia yhtiöiden strategioihin. Yhtiöt ovat parhaillaan odottavalla kannalla sen suhteen, mihin suuntaan kriisi kehittyy ja joudutaanko sen seurauksena vielä muuttamaan strategioita lisää. Kaikki kohdeyhtiöt jakavat näkemyksen, että mahdolliset talouspakotteet lännen ja Venäjän välillä olisivat erittäin haitallisia liiketoiminnan kannalta. Vaikuttaa siltä, että talouskriisi on iskenyt eri tavoin eri toimialojen yhtiöihin. Eniten ovat kärsineet vähittäismyyntiä harjoittavat yritykset. Toistaiseksi melko vähillä seurauksilla yrityspareistani ovat selviytyneet rakennus- ja energiasektori sekä valmistustoimintaa Venäjällä harjoittava parivaljakko. Tutkimuksessa muodostui sellainen näkemys, etteivät kohdeyhtiöt olleet kovin hyvin varautuneet näin syvän talouskriisin toteutumiseen Venäjällä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.