Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Rahoituksen laitos | Rahoitus | 2014
Tutkielman numero: 14636
Performance of buyout-backed initial public offerings: Evidence from the United States
Tekijä: Virtanen, Tuomas
Otsikko: Performance of buyout-backed initial public offerings: Evidence from the United States
Vuosi: 2014  Kieli: eng
Laitos: Rahoituksen laitos
Aine: Rahoitus
Asiasanat: rahoitus; financing; tuotto; rate of return; stock markets; osakemarkkinat
Sivumäärä: 54
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14636.pdf pdf  koko: 959 KB (981682)
Avainsanat: listautumisanti; pääomasijoittaminen; velkarahoitteinen yritysosto
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, saavuttavatko pääomasijoittajien tukemat listautumisannit muita listautuvia yrityksiä paremman kurssikehityksen. Velkarahoitteisen yritysostomallin (LBO) tuomien etujen oletetaan vähentävän informaatioasymmetriaa ja sen tuomia ongelmia pääomasijoittajien omistamissa yrityksissä. Vähäisempi informaatioasymmetria tuottaa oletuksena vähemmän negatiivisia yllätyksiä listautumisen jälkeen, minkä pitäisi näkyä parempana kurssikehityksenä.

Käytän kurssikehityksen mittaamiseen epänormaaleja tuottoja 12, 24 ja 36 kuukauden ajalta listautumisen jälkeen, verraten tuottoja kolmeen eri verrokkiin. Lisäksi tutkin monimuuttujaregressioiden avulla mitkä anti-, yritys- ja omistajakohtaiset tekijät vaikuttavat osakkeen epänormaaliin kurssikehitykseen.

LÄHDEAINEISTO Aineisto koostuu Yhdysvalloissa huhtikuun 1996 ja joulukuun 2008 välillä suoritetusta 2021 listautumisannista. 321 antia on tunnistettu pääomasijoittajien tukemaksi käymällä läpi näiden listautumisesitteet SDC Platinumin "velkarahoitteiset yritysostot" -aineiston pohjalta. Osakkeiden hintatiedot ovat peräisin Center for Research in Security Prices tietokannasta, ja muut yrityskohtaiset tiedot Compustatista.

TULOKSET Tulokset osoittavat, että pääomasijoittajien tukemat annit tuottavat positiivisia epänormaaleja tuottoja muihin listautumisanteihin sekä S&P 500 indeksiin nähden ensimmäisen vuoden aikana. Tämä positiivinen kehitys ei kuitenkaan toteudu johdonmukaisesti pidemmillä ajanjaksoilla tai kaikkiin verrokkeihin nähden.

Tutkituista tekijöistä pääomasijoittajan maineella, omistuksen kestolla, sekä kirjanpidon luotettavuudella on vahva positiivinen vaikutus yrityksen osakekurssin kehitykseen. Pääomasijoittajan omistusosuuden koolla ei kuitenkaan tulosteni perusteella ole merkittävää vaikutusta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.