Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Tieto- ja palvelutalouden laitos | Liikkeenjohdon systeemit | 2014
Tutkielman numero: 14639
Improving manufacturing capability in an SME environment
Tekijä: Jaatinen, Visa
Otsikko: Improving manufacturing capability in an SME environment
Vuosi: 2014  Kieli: eng
Laitos: Tieto- ja palvelutalouden laitos
Aine: Liikkeenjohdon systeemit
Asiasanat: pk-yritykset; smes; manufacturing; valmistus; arviointi; evaluation
Sivumäärä: 77
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14639.pdf pdf  koko: 2 MB (1433827)
Avainsanat: Tuotantokyvykkyys, valmistava teollisuus, PK-yritykset, Sand cone model, trade-off theory
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on määrittää miten valmistavan teollisuuden pieni tai keskisuuri konepaja voi arvioida omaa tuotantokyvykkyyttään. Lisäksi tavoitteena on muodostaa ehdotus miten tunnistettuja kehitysalueita tulee priorisoida.

Tutkimuksen tärkeimmän lähtökohdan muodosti tutkimuskohdeyrityksessä tapahtuneet viimeaikaisen muutokset. Nykytilassa yrityksen avainkysymys on määrittää miten kohdentaa kehitystyöhön varatut resurssit tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tutkimus on tehty kohdeyrityksen pyynnöstä.

Kirjallisuuskatsaus ja metodologia

Kirjallisuuskatsaus keskittyi pääsääntöisesti tuotantokyvykkyystutkimuksen löydöksiin. Aikaisemman tutkimuksen kattavuus ja syvällisyys muodosti rikkaan taustan analyysille. Niinpä tuotantokyvykkyys ja sen osa-alueet muodostivat pääasiallisen viitekehyksen itse tutkimukselle.

Ehdotetun metodologian validoimiseen sovellettu tutkimusmenetelmä oli yksittäinen tapaustutkimus. Tämä perustui siihen, että tutkimusongelmat liittyivät kysymykseen "miten analysoida tuotavakyvykkyyden osa-alueita" ja "miksi esitetyt toimenpiteet soveltuisivat tähän tarkoitukseen".

Tulokset ja päätelmät

Merkittävin tulos oli tutkimuksessa kehitetty tuotantokyvykkyyden arviointimalli. Malli mahdollistaa osa-alueiden analysoinnin ja priorisoinnin. Lisäksi tulokset vahvistavat ennestään tuotantokyvykkyyden keskeisimpiä teorioita.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.