Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Taloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2014
Tutkielman numero: 14645
Kuluttajan inflaatioarvioiden ja -odotusten rationaalisuus finanssikriisissä: sukupuolen ja sosioekonomisen aseman mukaan ryhmiteltyinä
Tekijä: Mannfors, Markus
Otsikko: Kuluttajan inflaatioarvioiden ja -odotusten rationaalisuus finanssikriisissä: sukupuolen ja sosioekonomisen aseman mukaan ryhmiteltyinä
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Taloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour; kriisi; crisis
Sivumäärä: 95
Avainsanat: intuitiivinen rationaalisuus; deduktiivinen rationaalisuus; normatiivinen; deskriptiivinen
Tiivistelmä:
Kansantaloustieteessä päätöksentekijän on yleisesti uskottu toimivan rationaalisesti, järkevästi. Viime vuosikymmeninä mm. behavioristinen taloustiede on haastanut perinteisen näkemyksen rationaalisesta päätöksentekijästä. Koettu finanssikriisi on myös uudistanut tutkimusta. Oletus rationaalisuudesta on myös vahvasti taustalla odotusten muodostumisessa. Tässä tutkimuksessa selvitetään kuluttajan rationaalisuutta inflaatioarvioiden ja -odotusten suhteen sekä finanssikriisin vaikutusta niihin ryhmiteltyinä sukupuolen ja sosioekonomisen aseman mukaan. Oletus vahvasta rationaalisuudesta jouduttiin hylkäämään. Sen sijaan inflaatio-odotukset olivat heikosti rationaaliset koko väestön tasolla sekä naisilla, omaa kotiaan hoitavilla, ylemmillä toimihenkilöillä, työntekijöillä ja opiskelijoilla. Inflaatioarvioiden osalta myös heikko rationaalisuus jouduttiin hylkäämään, paitsi tutkittaessa prospektiteorialla, jonka mukaan koko väestön tasolla inflaatioarviot olivat heikosti rationaaliset. Tässä tutkimuksessa esiteltävän rationaalisuuden luokittelu -teorian mukaan rationaalisuuden voi jakaa intuitiiviseen ja deduktiiviseen rationaalisuuteen kuvaamaan realistisemmin todellisuutta. Tämä tapahtuu mm. luokittelemalla talouden normatiivisen ja deskriptiivisen puolen selkeämmin toisistaan erilleen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.