Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14775
Konkurssin ennustaminen tilinpäätöstiedoilla: empiirinen tutkimus pk-yrityksillä
Tekijä: Lehtinen, Leo
Otsikko: Konkurssin ennustaminen tilinpäätöstiedoilla: empiirinen tutkimus pk-yrityksillä
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; pk-yritykset; tilinpäätös; informaatio; ennusteet; arviointi; konkurssit
Sivumäärä: 55
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14775.pdf pdf  koko: 2 MB (1676516)
Avainsanat: konkurrsi; konkurssin ennustaminen; logistinen regressio
Tiivistelmä:
Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on kehittää konkurssin ennustamismalli, joka perustuu julkisesti saatavilla oleviin tilinpäätöstietoihin. Tavoitteena on mahdollistaa automaattinen riskiraportti yrityksen tilasta tehokkaan lainapäätöksenteon tueksi. Tutkimus keskittyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden lainasummat ovat yleensä verrattain pieniä, mutta lainahakemusten määrät suuria.

Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi konkurssitutkimuksen klassikoita sekä tuoreempia tilinpää-töstietoihin perustuvia konkurssin ennustamiseen tai selittämiseen keskittyviä tutkimuksia. Näiden pohjalta rakennetaan nykyisessä kirjallisuudessa vähemmälle huomiolle jääneille pk-yrityksille sopiva ennustemalli.

Aineistona tutkimuksessa oli noin 170 000 eurooppalaista pk-yritystä, jotka olivat toiminnassa vuonna 2013. Tilinpäätöstietoja tarkasteltiin vuosilta 2011 - 2013 ja niistä johdettiin selittäviä tekijöitä erottamaan konkurssiin menneet ja toimintaansa jatkaneet yritykset kahden vuoden seuranta-ajanjaksolla.

Tutkimuksessa esitellään tuloksena konkurssiriskiä ennustava monimuuttujamalli, jolla saadaan ennustettua yrityksen kokonaiskonkurssiriskiä. Monimuuttujamalli käyttää tutkimuksessa parhaiksi todettuja tilinpäätöksestä johdettuja tunnuslukuja, jotka mittaavat esimerkiksi kannattavuutta, maksuvalmiutta ja pääomarakennetta. Tämän lisäksi tutkimus tarjoaa yksittäisiin tunnuslukuihin perustuvia riskimittareita, joiden avulla voidaan porautua tarkemmin kokonaisriskiin ja saada tietoa, mikä osa-alue tilinpäätöksestä aiheuttaa konkurssiriskin.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.